CLEARWATER, FLORIDA 11 JULI 2015

DET NYA CENTRET FÖR SCIENTOLOGYS
FRIVILLIGPASTORER STRÄCKER UT EN
HJÄLPANDE HAND TILL CLEARWATER
GENOM ATT FÖRKUNNA ”NÅGOT KAN GÖRAS ÅT DET”.

Scientology Kyrkans globalt anslutna program erbjuder ovillkorlig hjälp till hela Pinellas County-området med ett nytt center som öppnades den 11 juli i hjärtat av Clearwater.

Scientology Kyrkan bär fram ett djupt engagemang för folket i staden, som har varit hem för dess andliga huvudkontor under de senaste 40 åren, och den 11 juli invigde Scientology Kyrkan ett nytt center för frivilligpastorer i hjärtat av Clearwater. Det utökar ett unikt varumärke av vad som har beskrivits som ”andlig första hjälpen” till varje person i det större Tampa Bay-området, så alla kan dra nytta av den hjälp som länge har definierat frivilligpastorer i hela världen.

Frivilligpastorsprogrammet skapades i mitten av 1970-talet av Scientologys grundare, L. Ron Hubbard, som beskrev frivilligpastorn som ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig grund genom att återställa syften, sanning och andliga värden i andras liv”. L. Ron Hubbard beskrev Scientologys frivilligpastor som någon som ”inte blundar för tillvarons smärta, ondska och orättvisa”. Frivilligpastorn är utbildad i att hantera dessa saker och hjälpa andra uppnå lättnad från dem, och få ny personlig styrka.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, förklarade i sin invigning av det nya centret på lördagen: ”I tider av katastrofer som påverkar hela befolkningar eller ett enskilt hushåll, bevisar våra frivilligpastorer dagligen att ’något kan göras åt det’. Vi diskriminerar inte. Vi dömer inte. Allt vi bryr oss om att göra är att hjälpa. Och, vilket visas gång på gång, vi levererar den hjälpen var som helst och överallt. Så, ja, det är vårt nya huvudkontor för frivilligpastorer här i hjärtat av Clearwater, till förmån för vem som helst och alla.”

Med Scientologys närvaro i Clearwater – och mer än 10 000 scientologer som kallar denna stad för sitt hem – förkroppsligar den nya anläggningen för frivilligpastorer kyrkans passionerade antagande av sin roll att tillhandahålla lösningar för alla i samhället.

Varje dag kommer frivilligpastorer att vara i beredskap för att personligen ge lättnad genom Scientologi-”assister” – tekniker som utvecklats av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, vilka riktar sig till de känslomässiga och andliga faktorer som har med skador och sjukdomar att göra.

Allmänheten kan komma när som helst för att få hjälp med vilka problem som helst – en mor vars barn har studiesvårigheter, en familj som sörjer förlusten av en älskad, eller till och med familjevåld. Det icke-konfessionella centret är nu öppet för att hjälpa.

Centret erbjuder dessutom gratis utbildning i de 19 ämnena från Scientology handboken för att hjälpa individer lära sig färdigheterna för att övervinna vardagliga problem och utmaningar. Dessa inkluderar frågor om barnuppfostran, lösa konflikter, förbättra relationer, och övervinna livets allmänna med- och motgångar.

För att genomföra sin mission har den globala kraften av frivilligpastorer agerat vid alla större katastrofer över hela världen sedan 2001. Frivilligpastorerna från Clearwater och Tampa Bay spelade en ledande roll i hjälpinsatserna efter tragedin i World Trade Center i New York, den sydasiatiska tsunamin 2004, orkanen Katrina och hundratals andra katastrofområden.

  • I kölvattnet på återuppbyggnadsarbetet från orkanen Charley i augusti 2004 presenterade Floridas dåvarande guvernör Jeb Bush Tampa Bays frivilligpastorer med Points of Light-utmärkelsen som ”Orkanhjältar”.
  • När jordbävningen slog till i Haiti 2010, var 350 frivilligpastorer – däribland många från Clearwater och Tampa Bay – bland de första som agerade och levererade i slutändan 130 ton medicinsk utrustning och räddningsmaterial, transporterade över 450 läkare, och bistod 600 000 överlevande med fysiskt och andligt stöd.
  • Över hela världen har frivilligpastorer bidragit med mer än 27 miljoner frivilligtimmar, gett snabb nödhjälp till mer än 29 miljoner människor i tusentals samhällen på nästan varje kontinent.

I enlighet med Frivilligpastorers motto ”Något KAN göras åt det”, representerar det nya centret i Clearwater ett löfte att utvidga denna hjälp till hela Clearwatersamhället.


Ta reda på mer om Scientologys frivilligpastorer: ett brett initiativ som ger effektiv fysisk och andlig hjälp – och bringar effektiv hjälp närhelst och varhelst det behövs. Frivilligpastorerna utgör en av de största oberoende hjälporganisationerna i världen.

Titta på denna video

Detta nya frivilligpastor-center är en av sex nya anläggningar, var och en hängiven att hjälpa till med de angelägna frågor som påverkar Clearwater och större Tampa Bay-området:

  • Ett museum och operationscenter för Citizens Commission on Human Rights (Kommittén för mänskliga rättigheter), en ideell välgörenhetsorganisation som håller ett vakande öga på mentalvården, har bistått och varit ansvarig för att 181 lagar antagits till skydd för individen mot kränkande behandling och tvångsmetoder. Dess Informations­center i Clearwater presenterar museet Psykiatri: Dödens industri.
  • Ett nytt säte för United for Human Rights (Enade för mänskliga rättigheter), ett globalt utbildningsinitiativ som arbetar med att identifiera och skydda rättigheterna för alla medborgare i världen, och nu för varje invånare i Pinellas County – där kränkningar av de mänskliga rättigheterna och människohandel hör till de allvarligaste i USA. Detta huvudkontor lovar att gå i spetsen för kampen mot dessa samvetslösa övergrepp.
  • Det nya lokala centret för Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen för en drogfri värld), vilkas internationella Sanningen om droger-program har nått 260 miljoner människor världen över. Programmet har åtagit sig att utrota drogmissbruk och ge meningsfull drogutbildning åt ungdomar.
  • En byggnad tillägnad Vägen till lycka, den icke-religiösa moralkodex som skrevs av L. Ron Hubbard. Publicerad på 112 språk har de 21 föreskrifterna återställt lugn i områden som slitits sönder av våld, skapat fred i regioner som härjats av inre oroligheter, och återgett miljontals människor självrespekt. Det nya Clearwaterkontoret kommer att ge den moraliska kompass som behövs lokalt.
  • Huvudkontoret för Criminon Florida står som en utgångspunkt för att utföra missionen att ta itu med orsakerna till brottslighet och återställa brottslingarnas självrespekt genom effektiva karaktärsbyggande program.