CLEARWATER, FLORIDA 16 APRIL 2016

CLEARWATER VÄLKOMNAR INVIGNINGEN AV ETT NYTT SAMHÄLLSLÄROCENTER FÖR APPLIED SCHOLASTICS

Ett nytt modellcenter för studiehjälp, Applied Scholastics samhällslärocenter i Clearwater, ansluter sig till ett växande antal program, skolor och andra utbildningsanläggningar världen över som använder studieteknologin som utvecklades av L. Ron Hubbard. Clearwatercentret har möjliggjorts genom generösa donationer från medlemmar i International Association of Scientologists (IAS).

Här är en del av problemet: 85 procent av ungdomarna i det straffrättsliga domstolssystemet är funktionella analfabeter. Cirka 70 procent av fångarna inom fångvården kan inte läsa ovanför en fjärdeklassnivå. Två tredjedelar av unga vuxna som inte kan uppnå en läskunnighetsnivå för fjärdeklassare kommer till sist att hamna i fängelse eller i socialvården.

Och här är en annan dimension av problemet: 32 miljoner vuxna amerikaner kan inte läsa – 14 procent av befolkningen.

Exekutiverna för Applied Scholastics samhällslärocenter och ärade gästtalare klippte invigningsbandet för att nyinviga den omvandlade anläggningen. Det innebar en ny era för utbildning och läs- och skrivkunnighet i större Clearwaterområdet.

Den 16 april kom en del av lösningen till Clearwater, Florida, i och med öppnandet av ett helt ombyggt Applied Scholastics samhällslärocenter. De mer än tusen personerna som deltog i ceremonin var där av en enda anledning – att kämpa mot läs- och skrivsvårigheter och dess biprodukter, fattigdom och brott.

Det nyligen omvandlade centret på Fort Harrison Avenue bara några minuter från stadskärnan speglar scientologers fortsatta engagemang till det större Clearwatersamhället.

Faktum är att invigningen kommer vid en avgörande tidpunkt för studerande. I Pinellas County, utexamineras till exempel endast 78 procent av eleverna från high school.

”Vi är stolta över att öppna detta Center för att bringa en fungerande studieteknologi till alla barn och familjer i detta samhälle”, sade Pat Harney, värdinna för eventet, och Director of Public Affairs för Scientology Kyrkan i Clearwater, innan hon introducerade den första talaren för dagen, Centrets verkställande chef, Holly Haggerty.

”Vi känner att det är viktigt att ta itu med analfabetism i ett tidigt skede”, berättade Holly Haggerty för den församlade folkmassan. ”När man kan arbeta med barnen när de är små, när man lär dem hur man läser, hur man studerar och ger dem deras grunder, lägger det grunden för dem att vara framgångsrika under resten av sina liv. Vi ser det definitivt nu med våra tidigare studerande som kommer tillbaka med sina barn och tackar oss för att ha gett dem den grunden.”

Holly Haggertys budskap speglades i orden av den gästtalande domaren Linda Babb, Floridas 6:e domstolsdistrikt, som ser effekterna av läs- och skrivsvårigheter med egna ögon i sin rättssal: ”En utbildning är den grund man behöver för att bygga ett framgångsrikt liv” sade Linda Babb under ceremonin. ”Men när en grund inte lagts korrekt, stödjer den inte resten av strukturen. När en lärare misslyckas, lär sig en studerande inte och deras liv faller sönder lite grann.

Så jag välkomnar verkligen detta samhällslärocenter till Clearwater. Och jag uppmuntrar er att fortsätta att nå ut till våra barn och lära dem att de kan lära sig. Detta fantastiska lärocenter kommer att få fler barn att inte hamna i min rättssal.”

En interneringspolis för Pinellas County-sheriff och långvarig samhällsaktivist, Schenique Harris, berättade om hur hon tog sin son till centret för att få hjälp – National Football League cornerback, Leonard Johnson.

”Barnet som knappt kunde läsa bad om ett mirakel, och såg en skylt med orden: ’Gratis undervisning.’ Vår väg mot lycka började den dagen vid samhällslärocentret!

Tack vare samhällslärocentret, de resurser och den teknologi som de använder, har det barn som en del ville ge ett diplom för ’särundervisning’, och som en del trodde aldrig skulle gå i college, nu visat att de hade fel och nu har han själv en kandidatexamen i undervisning från Iowa State University.”

Att få chansen att gå igenom detta nya Center har till och med fått mig att leva upp igen, och påminde mig om vikten av vad detta Center betyder”, tillade Schenique Harris. ”Till och med jag vill lära mig igen!”

Dagens firande avslutades med anmärkningar som gavs av Clearwaters borgmästare, George Cretekos, som uttryckte händelsen genom att säga: ”Studerande, ni kommer nu att få en möjlighet, ni kommer att ha en grund som ni har fått så att ni kan lära er. Denna grund som ni har kommer att ge er en möjlighet att klara er bra i skolan, men långt viktigare ... ni kommer att ha möjlighet att drömma, att utveckla något som kommer att förändra världen.”

Holly Haggerty är mycket entusiastisk över vad framtiden har i beredskap för de elever som kommer att korsa Centrets tröskel.

”Med dessa anläggningar kommer vi att öka antalet barn som kommer att bli hjälpta av studieteknologin, och för oss innebär det en ljusare framtid för vårt samhälle”, sade hon. ”Det finns tusentals elever i Clearwater som behöver vår hjälp, och nu kan personalen och volontärerna från detta modellcenter ge den till dem alla.”

_________________

Samhällslärocentret erbjuder program för läs- och skrivkunnighet och handledning baserade på forskning och skrifter av L. Ron Hubbard. Centret är en del av ett nätverk av över 1 000 Applied Scholastics-grupper och samarbetspartners över hela världen som använder L. Ron Hubbards studieteknologi.

Studieteknologin gör det möjligt för personer att lära sig vilket ämne som helst, gör det möjligt att uppnå de mål de har satt i livet för vad de vill vara och vad de vill göra.

Studieteknologin består av verktyg och tekniker som lärare kan använda för att förbättra elevers inlärningshastighet. Samma verktyg och tekniker kan användas av eleverna själva för att förbättra sin förmåga att förstå och använda det material de läser och studerar. Och det förblir absolut nödvändigt för fortsatt inlärning när man slutar skolan och möter livets utmaningar.

Mer än 100 000 lärare använder dessa program i avsikt att hjälpa 36 miljoner studerande över hela världen. Applied Scholastics grundades 1972 av en grupp utbildare som vill implementera framgångsrika utbildningsmetoder. Applied Scholastics administreras från Association for Better Living and Education (ABLE). För mer information, vänligen gå till AppliedScholastics.org.

_________________

Det nya Applied Scholastics-centret är ett av åtta humanitära och sociala inrättningar som öppnats i Clearwater, Florida, under de senaste nio månaderna och som stöds av Scientology Kyrkan. Varje anläggning är bunden till ett enda globalt humanitärt initiativ för förbättring av Clearwater och Tampa Bay-området. De inbegriper:

  • Det nya Narconon Suncoast, bara 10 minuter från stadens centrum, är del av en växande lista av centrer som använder den anmärkningsvärda teknologin för drogrehabilitering utvecklad av L. Ron Hubbard. Centret står som en värdefull tillgång för invånarna i det större Tampa Bay-samhället.
  • Huvudkontoret för Criminon Florida står som en central punkt för att utföra missionen att ta itu med orsakerna till brottslighet och återställa brottslingarnas självrespekt genom effektiva karaktärsbyggande program. För närvarande är över 1 000 fångar i Florida inskrivna på Criminon-program, vilket förbättrar deras chanser att återintegreras i samhället som produktiva medborgare.
  • Ett Center tillägnat Vägen till lycka, den icke-religiösa moralkodex som skrevs av L. Ron Hubbard. Det nya Clearwaterkontoret ger moral baserad på sunt förnuft till samhällen över hela Tampa Bay. I enbart ett samhälle i Pinellas County, efter att frivilliga startade en kampanj för att informera invånarna med Vägen till lycka, sjönk brottsligheten med 56 %.
  • Det nya centret för Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen för en drogfri värld), vars internationella Sanningen om droger-program har nått 260 miljoner människor världen över. Stiftelsen har skapat partnerskap med dussintals brottsbekämpande myndigheter och mer än 100 anläggningar för ungdomsutbildning i Florida.
  • En plats för Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter i Clearwater – globala utbildningsinitiativ som arbetar för att identifiera och skydda rättigheterna för världens alla medborgare. Detta huvudkontor har inlett ett samarbete med 130 likasinnade grupper och organisationer för att ge effektiv utbildning i mänskliga rättigheter åt ungdomar och vuxna i hela delstaten Florida.
  • Ett museum och operationscenter för Citizens Commission on Human Rights (Kommittén för mänskliga rättigheter), världens ledande grupp som övervakar mentalvården sedan 1969. Clearwaters informationscenter presenterar museet Psykiatri: Dödens industri, och fungerar som en undersökande arm och hänvisningscenter för bekämpning av psykiatriska övergrepp.
  • Och det centrala huvudkontoret för Kyrkans frivilligpastorer ingår i en global rörelse som är verksam i 120 länder – världens största oberoende nödhjälpsstyrka. Scientologer jobbar frivilligt mer än 200 000 timmar per år enbart i Tampa Bay-området och lever enligt frivilligpastorernas motto att ”Något kan göras åt det”, oavsett utmaningen.