TOKYO I JAPAN

EN STORSLAGEN SCIENTOLOGI-SOMMAR FORTSÄTTER MED ÖPPNANDET AV TOKYOS IDEALA ORG

8 AUGUSTI 2015

Den strålande nya eran stiger i den uppgående solens land, med glädjande bandklippning på det majestätiska nya andliga centret för en religion mitt i en spelförändrande expansion.

För att lägga ännu en lysande ledstjärna för hopp och frihet till ett år av extraordinära prestationer, välkomnade Scientology Kyrkan sin nya ideala organisation i den livliga metropolen Tokyo, Japan, lördagen den 8 augusti inför mer än tusen fascinerade åhörare – kyrkans senaste ambitiösa framsteg under en period av aldrig tidigare skådad innovation och revolutionerande tillväxt.

Denna nya ideala org står i stadsdelen Shinjuku, bara några minuter från världens största järnvägsstation och Shibuya, Tokyos Times Square. Den moderna åtta våningar höga byggnaden står som en ledstjärna för andlighet för mer än 5 miljoner människor som dagligen strömmar genom det omgivande distriktet, för att inte tala om de miljontals fler som kallar Tokyo för sitt hem.

Detta är nästa kapitel i er magnifika berättelse och en fullständigt storslagen framtid. Låt det bli en framtid som bär kännetecknet för hjälp. Och låt den hjälpen beröra familjen, vännerna, nationen och slutligen hela mänskligheten. Med denna invigning har vi kommit fram till vad ödet bestämt om vår framtid – där vi erbjuder vår teknologi med obegränsad hängivenhet och beslutsamhet. Så att detta land i sin tur kan ge kraft åt alla mänskliga själar.” – David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center

En feststämning grep det stora evenemanget som hölls av David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, som anmärkte till de församlade: ”Detta är nästa kapitel i er magnifika resa och storslagna framtid. Låt det bli en framtid som bär kännetecknet för hjälp. Och låt den hjälpen beröra familjen, vännerna, nationen och slutligen hela mänskligheten. Med denna invigning har vi kommit fram till vad ödet bestämt om vår framtid – där vi erbjuder vår teknologi med obegränsad hängivenhet och beslutsamhet. Så att detta land i sin tur kan ge kraft åt alla mänskliga själar.”

Faktum är att invigningen tjänat till att uppfylla ett mål som länge eftersträvats av Scientologys grundare L. Ron Hubbard som flera decennier tidigare skrev i ett brev till en kollega i Japan. Det stod skrivet ”Jag respekterar japanerna mycket som folk. Jag har alltid ansett Japan som Asiens hopp.”

Som ett erkännande av Tokyos långa engagemang i att arbeta med kyrkosponsrade humanitära program och dess arv, och för att hedra Scientologys historiska effekter i det asiatiska landet, kom dignitärer från alla öarna dit för att personligen välkomna den ideala orgens hyllade start.

Masami Saito, riksdagsledamot för prefekturen Miyagi; Tomoo Furubo, ledamot av Toshimas stadsförsamling i Tokyo; Takayuki Shirota, direktör för Institutet för inlärningsstöd; och Tomoki Hirabayashi, generalsekreterare för den nationella ideella Challenge Again i Tokyo, anslöt sig till Scientologys församlingsmedlemmar och kyrkans representanter.

Masami Saito berömde kyrkan som en ”sann humanitär organisation” och lägger samtidigt till, ”era sociala program, såsom Scientologys frivilligpastorer och Vägen till lycka, är fantastiska när man tänker på internationella humanitära mål”.

Personligen tillade Masami Saito: ”Scientologer bringar hjälp till miljontals människor. Men jag kan också berätta hur scientologer bringar hjälp till en person: Mig. Vad som följde efter den stora jordbävningen i östra Japan och tsunamin som svepte bort min stad ... era medlemmar, frivilligpastorerna, var där och rensade bort skräp från våra kollapsade hus i hopp om att våra familjemedlemmar fanns där. Deras uppriktiga attityd gjorde stort intryck på oss. De visade sådan skicklighet och disciplin. Er humanitära attityd rörde en in i själen. Ni tillhandahöll till och med cyklar till människor runt hela staden, med detta lilla budskap som betytt så mycket för oss: ’Ge inte upp, Japan!’”

För att framhäva Scientologers extraordinära insatser när det gäller att bekämpa drogmissbruket, kom Tomoo Furubo ihåg hur skenbart legal narkotika, som kallades ”legala örter” spreds okontrollerat i Japan år 2012, vilket ledde till överdoser, våld och död.

”Er information gav mig den fasta policy jag behövde” sa Tomoo Furubo. ”Vår församling valde officiellt att samarbeta med er organisation. Nu går vi framåt till idag och det finns inga fler butiker som säljer ’legala örter’ i Japan – tack vare scientologerna!” Han tillade: ”Jag vill berätta för er från djupet av mitt hjärta att ert bidrag till vårt samhälle är magnifikt. Jag beundrar det ansvar och den pliktkänsla som ni visar genom att leda individer, familjer, samhället och världen i en bättre riktning. ’Wa’ är lagen om respekt och ömsesidigt samarbete som genomsyrar vår kultur. Och denna ideala org och vad den ger löfte om förkroppsligar detta ’Wa’.”

Takayuki Shirota anmärkte att han hade ”den stora turen” att lära sig hur L. Ron Hubbards studieteknologi ”injicerar kraft att leva, in i en ny generation. L. Ron Hubbard är en stor stjärna i praktisk utbildning. Och med hans teknologi bevittnar vi början på en renässans för inlärning!” Han tillade att med öppnandet av den nya ideala orgen: ”Har vi ett säte för studieteknologi för att undervisa alla studerande i Tokyo. Studieteknologin kommer att lysa för evigt som ett ljust hopp för mänskligheten. Så låt oss göra varje utbildningsinstitution i världen informerad om den för att förbättra våra barns framtid.”

När framtiden grydde för alla människor i Japan under helgen, kände Tomoki Hirabayashi i djupet av sitt hjärta den ideala orgens effekter på nationen. Han förkunnade under invigningen: ”Med Scientology ser jag en ny typ av religion. En religion med en synpunkt att hantera samhället aktivt och praktiskt.”

Tomoki Hirabayashi citerade också som ett exempel kyrkans sponsrade väktargrupp för mental hälsa, Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR). Han sade: ”Psykiatrikernas överförskrivning till allmänheten måste upphöra innan de hindrar vårt land från att gå framåt. Jag anser att Japans framtid vilar på våra barns axlar. Mitt syfte är att skapa en kultur där barnen kan växa upp friska, bära landets framtid på sina axlar och stå till tjänst för världen. Om fler människor, människor som ni, vidtar åtgärder för att stoppa dessa människorättskränkningar, kommer vi att trygga denna framtid!”

Den nya ideala orgen i Tokyo ger varje besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i Informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trosuppfattningar och utövningar samt L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret ger även en översikt av de många humanitära program som sponsras av kyrkan. Det inkluderar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter; ett lika långtgående program för drogundervisning, drogförebyggande och drogrehabilitering; ett globalt nätverk av centrer för läskunnighet och inlärning; samt program för Scientologys frivilligpastorer som nu utgör den största oberoende biståndsstyrkan på jorden.

Tokyos ideala org har också ett kapell för Scientologi-sammankomster, inklusive söndagsbetraktelser, bröllop och dop, och det fungerar dessutom som värd för allmänna evenemang, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Den nya ideala orgen inbegriper dessutom en mångfald seminarierum och klassrum förutom en hel våning ägnad åt Scientologi-auditering (andlig rådgivning).

_________________

Scientology-kyrkan har upplevt större expansion under de senaste 10 åren än under de föregående 50 åren tillsammans. Den första halvan av 2015 vittnar om detta, präglad av historiska uppnåenden och monumentala invigningar för religionen.

De inkluderar invigningen den 18 juli av det nya ideala kontinentala sambandskontoret i East Grinstead, Storbritannien; invigning den 11 juli av Scientologys Informationscenter på Kyrkans andliga huvudkontor i den restaurerade Clearwater-byggnaden – tillsammans med sex nya centrer för att göra kyrkstödda humanitära program lätt tillgängliga för Clearwater-samhället; invigningen av den majestätiska ideala Scientology Kyrkan i Bogotá, Colombia den 5 juli, och öppnandet i april av en annan ideal Scientology Kyrka där Frankrike, Tyskland och Schweiz möts: i Basel, Schweiz.

Kyrkan driver nu mer än 40 ideala organisationer på 6 kontinenter. Flera invigningar planeras i kulturella epicentrer i Australien, Afrika, Europa och Nordamerika under det kommande året.