HARLEM, NEW YORK

EN NY ROS BLOMMAR: IDEAL ORG OCH SAMHÄLLSCENTER ÖPPNAR I HARLEM

31 JULI 2016

Harlems nya ideala Scientology Kyrka och samhällscenter kallas ett ”Center av hopp på 125th Street”, i känslomässig invignings­ceremoni som hölls söndag 31 juli 2016.

Vatten omger den. Floderna East, Harlem och Hudson bildar dess gränser, men Harlem är enastående. I många generationer har det här grannskapet varit det andliga centrumet för afro-amerikanskt och karibiskt liv i USA. Trender inom musik, dans, poesi och konst kommer ofta från den här platsen strax norr om Central Park i New York City. Dess kulturella betydelse sträcker sig långt bortom dess fysiska gränser. Harlem ligger djupt i den amerikanska själen.

”Det finns inget som liknar Harlem” sade David Miscavige, Styrelseordföranden för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare. ”Era renässanspoeter, era dramatiker, era målare, era författare och musiker – till och med en uppräkning av namnen fyller en med vördnad: Duke Ellington, Cab Calloway, Billie Holiday, Claude McKay och Louis Armstrong. Vad mer behöver man säga förutom: ’Om man tar bort Harlem från amerikansk historia blir den urvattnad.’”

Ett stadigt regn gav vika – som om på en given signal – några ögonblick innan ceremonin började. ”Det finns inget som liknar Harlem” sade David Miscavige, Styrelseordföranden för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare. ”Era renässanspoeter, era dramatiker, era målare, era författare och musiker – till och med en uppräkning av namnen fyller en med vördnad: Duke Ellington, Cab Calloway, Billie Holiday, Claude McKay och Louis Armstrong. Vad mer behöver man säga förutom: ’Om man tar bort Harlem från amerikansk historia blir den urvattnad.’”

På söndagen den 31 juli, öppnade Scientology Kyrkan en ny ideal kyrka och ett nytt idealt samhällscenter vid Manhattans berömda 125th Street. Tilldragelsen var ett firande av just den Harlem-anda som har genomsyrat kulturlandskapet i amerikansk historia. Från levande underhållning med oden till jazz, afro-latinsk dans, beatboxing och hip hop, till dignitärer som omfattar Harlems och New York Citys politiska, kulturella och andliga spektrum av opinionsbildare, invigdes den nya Kyrkan och samhällscentret i en ceremoni som framkallade den livskraftiga passion som Harlem är känd för.

”Vi är här för att fira Harlems hjärtslag, vilket också är mänsklighetens hjärtslag”, sade David Miscavige i sitt invigningstal. ”Och det enda man behöver göra är att lägga örat mot marken och höra hur den genljuder, om och om igen: Harlem. Harlem. Harlem. Därpå, om någon undrar ’vad hände precis?’ kan man sanningsenligt säga: Harlem har blivit pånyttfött.”

Under David Miscaviges ledarskap har Scientology Kyrkan öppnat sina dörrar till mer än 50 ideala kyrkor – från Los Angeles till Tampa, London till Milano, Johannesburg till Tokyo och Budapest till Kaohsiung. Under det senaste decenniet har dessa invigningar drivit en världsomspännande expansion för religionen till en takt som överträffar de föregående 50 åren tillsammans.

Och precis som så många av de städer som nu kallar en ideal org för ”sin”, har Harlem bildat en flera decennier lång relation med Kyrkan, i nära samarbete med individer och grupper när det gäller läs- och skrivkunnighet, drogförebyggande initiativ, medvetenhet om mänskliga rättigheter och utbildning i moral. För detta ändamål, ger Harlems samhällscenter nu ett permanent hem på gräsrotsnivå för leverans av viktiga program såsom Sanningen om droger, Enade för mänskliga rättigheter och Vägen till lycka.

Den nya Kyrkan och samhällscentret ligger bara två dörrar från varandra på 125th Street – Harlems huvudgata – och bara ett kvarter från Triborough Bridge. Allt sammantaget utgör dessa två byggnader totalt 6 100 kvadratmeter och står som en ledstjärna för samhällsengagemang i East Harlem.

”Detta nya samhällscenter representerar inte bara ett erbjudande om att hjälpa, utan snarare vår skyldighet och rätten att hjälpa. För oavsett vad som gör var och en av oss till individer, representerar vi alla den mänskliga gemenskapen. Och det går inte att undkomma det faktum att någons lidande också är vårt lidande. Och att ingen av oss är fri om inte vi alla är fria. När man spårar det till slutet av svarta tavlan, är det inget annat än vår okränkbara plikt att föra mänsklighet till varje levande själ. Och därigenom hålla tilltro till människan som familj”, sade David Miscavige.

I samma anda fick tusentals scientologer och gäster sällskap av stads- och delstatsdignitärer för att välkomna den nya anläggningen: New Yorks ledamot i delstatsförsamlingen, Robert Rodriguez; pastor Johnny Ray Youngblood, rikskänd pastor och pastor vid Mt. Pisgahs baptistkyrka, pastor Joseph Jones, ambassadör för mänskliga rättigheter och medlem i 70:e distriktets prästråd, New York City; och herr Raphael Benavides, ordförande i East Harlems handelsförbund.

”Ni kunde ha valt var som helst för att etablera er nya toppmoderna närvaro”, sade ledamoten i delstatsförsamlingen, Robert Rodriguez i sitt välkomsttal. ”Jag är särskilt tacksam för att ni av alla platser i New York City och världen valde just det här samhället. Och vi har mycket bördig jord här. När Harlem rör sig skakar hela världen ... och jag tror att genom att helt enkelt öppna era dörrar kommer ni att ge en möjlighet för denna gemenskap, möjlighet till tillväxt. Och när man lägger till potentialen av möjligheter till studiehandledning för att förstärka våra ungdomar, föredrag och seminarier för livsfärdigheter, kurser om grunderna för livet eller till och med bara ett vänligt ord av råd, kan detta Center vara ett Center av hopp på 125th Street.”

Pastor Johnny Ray Youngblood tillade: ”Våra städer och samhällen har många ’skyltningskyrkor’. Så, vid detta tillfälle idag av en förverkligad dröm, lyser denna ideala Scientology Kyrka och detta samhällscenter som en ledfyr i tidens turbulenta hav. Denna dag kommer man att tänka på analogin med fröet. För när man vattnar det och placerar det i rätt jord, se vad det blir. Och skåda denna ideala org som har blommat upp framför oss. Låt den vara en mäktig fyr för folket i Harlem och människorna i varje stadsdel av vår älskade stad.”

Med tanke på hur invigningen utgör ett nyvunnet löfte för East Harlem, observerade Raphael Benavides, ordförande i grannskapets handelsförbund: ”Inuti detta Center finns verktyg för att få ett samhälle att utvecklas i positiv riktning. Just det där häftet Vägen till lycka har haft en enorm inverkan i vårt samhälle. Och med fortsatt distribution av det och med detta center har Harlem nu en kraftfull katalysator för att säkerställa att vårt grannskap fortsätter att gå rätt väg – för att utvecklas i positiv riktning. Så från brottsbekämpande organ till företag och organisationer, tar nu hela samhället till sig detta lilla häfte.”

Den inverkan som Scientology har i kampen för mänskliga rättigheter var uppenbar i pastor Joseph Jones kommentarer: ”Vi är här för att bevaka ett krav på nuet för att utforma vår egen morgondag. Och det är en morgondag tillägnad denna term: ’Mänskliga rättigheter!’ Ert program för mänskliga rättigheter har fått ett helt eget liv. Det är ett ostoppbart tåg som susar fram mot frihet och rättvisa. När allt kommer omkring inspirerades era ansträngningar för en persons rättigheter från ett prästerskap lett av visionären L. Ron Hubbard. Och det står som ett erkännande att människoanden fortfarande är vår största resurs – förenad i en målsättning finns det ingenting som kan besegra den.

Och i ljuset av vad vi firar idag, låt Harlem och hela New York City komma samman för att nå vårt mest värdefulla mål när det gäller att försvara våra mänskliga rättigheter – i denna mest storslagna stad på jorden.”

Med det fick David Miscavige sällskap av ett antal dignitärer för att dra i repet som klippte bandet för att officiellt öppna den nya ideala orgen och samhällscentret medan folksamlingen mässade ”Harlem, Harlem, Harlem”.


Den nya ideala orgen i Harlem förser besökare med en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i Informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trossatser och utövningar samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret ger även en översikt av de många humanitära Scientologi-stödda programmen. Dessa inkluderar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter; ett långtgående program för drogundervisning, program för förebyggande och rehabilitering; ett globalt nätverk av centrer för läskunnighet och inlärning; samt program för Scientologys frivilligpastorer, som nu utgör den största oberoende biståndsstyrkan på jorden.

Harlems ideala org har också ett kapell som är platsen för Scientologi-sammankomster, inklusive söndagsbetraktelser, bröllop och dopceremonier, såväl som för allmänna evenemang, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Lokalerna inbegriper dessutom en mångfald seminarierum och klassrum och ett helt undervisnings- och lärocenter, förutom en hel våning ägnad åt Scientologi-auditering (andlig rådgivning).


Harlem-invigningen fortsätter en period av oförminskad tillväxt för Kyrkan under de senaste 12 månaderna. Ideala kyrkor har nyligen invigts i Budapest, Ungern; Atlanta, Georgia; Milano, Italien; Tokyo, Japan; Bogotá, Colombia; och Basel, Schweiz. Dessutom öppnade Kyrkan nyligen Scientology Media Productions, en 20 000 kvadratmeter stor, teknologiskt banbrytande studio i Hollywood, Kalifornien, där religionens budskap kommer att kungöras via tv- och radiosändningar, internet och sociala medier och varje annan media-plattform.

Och mer är på väg, med invigningar av fler ideala orger under det kommande året planerade för kulturella epicentrer i Australien, Nya Zeeland, Europa och Nordamerika.