SYDNEY I AUSTRALIEN

NY IDEAL ORG I HJÄRTAT AV AUSTRALIENS HARBOR CITY

3 MAJ 2014

På kvällen den 3 maj, fyllde mer än 2 500 scientologer från hela Australien Castlereagh Street för att inviga Scientology Kyrkans nya ideala organisation (ideala org) i Harbor City.

För att hedra den historiska händelsen reste religionen Scientologys kyrkliga ledare och styrelseordförande för Religious Technology Center, David Miscavige, till Sydney för att leda invigningsceremonin.

”Det finns ett nytt tecken på den södra natthimlen och det pekar på någonting som man aldrig tidigare sett – er ideala org i Sydney. Att den öppnar direkt i kölvattnet av vad som är en helt ny Scientologi-värld förlänar den ännu större innebörd. På grund av den hjälp ni sålunda hittills har räckt till miljontals människor, besitter ni nu medlen – i denna vår guldålder – att upplyfta den här staden och denna nation med Scientologys oförbehållsamma frihet.” – David Miscavige, Styrelseordföranden för Religious Technology Center

Kyrkans hemvist, en arvplats som ursprungligen byggdes år 1908, erbjuder utsikt över Hyde Park och står mitt ibland flera av stadens mest uppskattade sevärdheter – inklusive Town Hall, Queen Victoria-byggnaden och Sydney Tower. Kyrkan restaurerade byggnadens historiska utseende, mest anmärkningsvärt är pilastrarna av tegelsten och det bronsinglasade glasdraperi som kännetecknar dess Castlereaghfasad.

Dessutom fullbordade kyrkan tjugonde århundradets uppgraderingar på hela byggnadskomplexet, såväl som tillbyggnaden av två fullständiga våningsplan. Som en ideal org, inhyser byggnaden nu kyrkans ständigt växande församling och tjänar som en medelpunkt för människor av alla trosläror och kulturer över hela New South Wales.

I sitt ceremonianförande till de mer än 2 500 scientologer som var närvarande, sade David Miscavige: ”Det finns ett nytt tecken på den södra natthimlen och det pekar på någonting som man aldrig tidigare sett – er ideala org i Sydney. Att den öppnar direkt i kölvattnet av vad som är en helt ny Scientologi-värld förlänar den ännu större innebörd. På grund av den hjälp ni sålunda hittills har räckt till miljontals människor, besitter ni nu medlen – i denna vår guldålder – att upplyfta den här staden och denna nation med Scientologys oförbehållsamma frihet.”

Nationella och delstatliga dignitärer som välkomnade den nya kyrkan inkluderade en nationell parlamentsledamot, den högvälborna Julie Owens; presidenten för Australiska människorättsrådet för utbildning och mottagaren av medaljen the Order of Australia, dr Sev Ozdowski; Programs Manager, Young Offenders Support Service, Kalisi Bese; och aborigineräldste av dunghuttifolket, Bill Allen.

I sitt hälsningstal sade den högvälborna Julie Owens: ”Vi har ett Australien som är rikt på skiftande trosläror och kulturer. Och ni utgör en starkt framträdande del av vårt sceneri under 2000-talet. Att faktiskt se ert nya hem skina klart mitt i den här staden passar förvisso perfekt för vårt nutida Australien.”

Presidenten för Australiska människorättsrådet för utbildning, dr Sev Ozdowski OAM, hedrade de australiensiska scientologernas arbetet för mänskliga rättigheter: ”Mänskliga rättigheter kräver en konstant vakenhet för att upprätthålla dem samt en förståelse av det man upprätthåller. Man måste förstå någonting innan man kan utföra det och endast då kan vi göra mänskliga rättigheter verkliga för människor. Det är därför som ni har engagerat er i det här området under de gångna 60 åren. Och låt så det här bli ett underbart centrum för ert viktiga humanitära arbete över hela Australasien.”

Programledaren för the Young Offender Support Service, Kalisi Bese, bekräftade alla de närvarande för deras sociala frammarsch: ”Under våra år av arbete tillsammans har vi deltagit i event, fokusgrupper, forum, möten, utbildning och studiegrupper som har spänt över alla våra sociala program. Livet för dem vi nådde förändrades dramatiskt. Deras berättelser varierar förvisso, men deras tema är gemensamt. De är tacksamma för att våra vägar korsades när det behövdes – och ytterligare ett liv räddades.”

Aborigineräldste av dunghuttifolket, Bill Allen, talade om sina erfarenheter när han arbetade med kyrkan: ”Vi blev först bekanta med varandra år 2008. Jag slogs av den vänskap jag fann och hur bra människor arbetade tillsammans. Jag bevistade en toppkonferens med er och där var vi: Maorier, aboriginer och scientologer. Vi var enade, och ni var de som tillhandahöll borgen och visade en universell respekt för båda våra traditionella kulturer. Och för det där har ni vunnit min yttersta respekt.”

_________________

Den nya ideala orgen i Harbor City ger varje besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i Informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trosuppfattningar och utövningar samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv. Informationscentret erbjuder också en detaljerad översikt av de många humanitära program som kyrkan sponsrar – inklusive ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter; ett lika långtgående program för drogundervisning, förebyggande och rehabilitering; ett globalt nätverk av centra för läskunnighet och inlärning; samt program för Scientologys frivilligpastorer som nu utgör den största oberoende biståndsstyrkan på jorden. Centret är öppet från morgon till kväll för besökare som kan göra rundvandring i sin egen takt och återkomma så ofta de vill.

Kyrkans kapell är platsen för alla sorters Scientologi-sammankomster, inklusive söndagsbetraktelser, bröllop och dop, och det fungerar dessutom som värd för allmänna evenemang, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Den nya ideala orgen inbegriper dessutom en mångfald seminarierum och klassrum förutom en hel våning ägnad åt Scientologi-auditering (andlig rådgivning).

_________________

Det högtidliga öppnandet följer på en period av storslagen expansion för religionen. De senaste månaderna har skådat: