DALLAS I TEXAS

NY SCIENTOLOGY KYRKA I TEXAS

11 APRIL 2009

Scientology Kyrkan i Dallas, som ligger i Irving i hjärtat av Dallas-Fort Worth, öppnade sina dörrar den 11 april 2009. David Miscaviges närvaro underströk dagens betydelse.

David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, förrättade invigningsceremonin för Scientology Kyrkan i Dallas, där han sade att Texas drömmar om andlig frihet nu kommer att förverkligas.

Scientology Kyrkan i Dallas välkomnades formellt till staden Irving av borgmästare Herbert Gears. Nästa i talarstolen var Teddie Story, verkställande chef för den ideella socialhjälpsbyrån, Irving Cares. Hon följdes av pastor James McLaughlin, ordförande i National Congress of the Interfaith Alliance on Addiction (religiös organisation som hjälper missbrukare). Slutligen presenterade Shirley Dobson en officiell välkomnande proklamation till kyrkan på uppdrag av delstaten Texas representanthus.

Varpå David Miscavige intog scenen för att placera dagen i ett ännu större historiskt sammanhang:

”Faktum är att allt som vi har åstadkommit under de år då vi utvecklades var drömmen att vi en dag skulle kunna expandera så till den grad att våra organisationer skulle stiga till samma nivå som teknologin i sig, att de skulle förkroppsliga vad som beskrivs i L. Ron Hubbards teknologi och policy. Det målet ligger nu inom räckhåll för oss. Kraften och farten ökar för en framtid mer strålande än man någonsin kunnat föreställa sig.

Och eftersom Texas är känt för stora drömmar och en anda av självständighet, låt henne då uppfylla dessa drömmar om total andlig frihet nu. Därför ger vi henne idag vår nya kyrka, som vi erbjuder som hennes hem och genom vilken vi skänker den värdefulla gåvan odödlighet.”

Och när bandet föll steg scientologer och vänner, gamla och nya in i Scientologys nya byggnad i Texas.

Texas representanthus firar Dallas nya kyrka

En resolution från Texas representanthus, som presenterades på uppdrag av delstatsrepresentant Linda Harper-Brown av hennes personliga ambassadör, Shirley Dobson, välkomnade kyrkan: ”Härmed beslutas att representanthuset för Texas 81:a lagstiftande församling firar invigningen av Scientology Kyrkans nya hem i Dallas, gratulerar dess personal och församlingsmedlemmar för deras enastående insats med att bygga denna nya kyrka, och önskar allt gott inför framtiden.”