ROM I ITALIEN

EN NY SCIENTOLOGY KYRKA I DEN EVIGA STADEN

24 OKTOBER 2009

Den 24 oktober 2009, öppnade den nya Scientology Kyrkan i Rom i Casalotti di Boccea-distriktet i den eviga staden. Mer än 6 000 scientologer och deras gäster kom från hela Italien och utanför för att fira invigningen av denna storslagna nya kyrka i dess 6 500 kvadratmeter stora hem på 28 tunnland parklandskap.

Den nya kyrkan innebär den största expansionen hittills för Scientology under dess 30-åriga historia i Italien, och kommer att betjäna församlingsmedlemmar i landets mellersta delar och andra delar av Medelhavsregionen.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, ledde invigningen och öppnandet av den nya Scientology Kyrkan i Rom.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, välkomnade församlingsmedlemmarna till deras nya hem i den västerländska civilisationens historiska centrum. David Miscavige, vars närvaro visade den här kyrkans betydelse, talade om vad som inspirerade varje scientolog att göra denna nya kyrka möjlig:

”Hur i all världen kan man tala om historia utan att inkludera Rom? Denna Guds stad, denna människans stad, här mitt i västvärlden i minst tusen år – om en plats någonsin varit avsedd för en ideal Scientology Kyrka är det här. För finns det en bättre arena att visa vad Scientology kan göra än detta mycket gamla religiösa imperium?”

Bland dem som deltog i invigningen av den nya Scientology Kyrkan var Dino De Pasquale, räddningsledare vid katastrofer vid civilförsvaret; professor Silvio Calzolari vid teologiska fakulteten vid vatikanuniversitetet i Florens; Luigi Berzano, professor i religionssociologi vid universitetet i Turin; samt Laura Guercio, ordförande för Legal Aid Worldwide (en organisation som ger rättshjälp).

Scientology Kyrkans nya hem är en samtida byggnad som genomgått omfattande renovering för att kunna tillhandahålla denna religions alla tjänster, de många samhällsaktiviteter som utförs av kyrkans medlemmar, samt introduktionstjänster för besökare.

I det stora informationscentret ingår en permanent audiovisuell utställning med mer än 230 filmer som visar kyrkans övertygelser, trossatser, religiösa bruk och aktiviteter. Förutom tydliga beskrivningar av Scientologi-principer och information om Scientologys grundare L. Ron Hubbards liv och gärning, finner man här den definitiva introduktionen till alla av kyrkan sponsrade program för att förbättra samhället genom att bekämpa drogmissbruk, analfabetism, kriminalitet, omoral och brott mot mänskliga rättigheter.

Centralt i byggnaden ligger hörsalen med plats för 300 personer när kyrko- och samhällsevenemang äger rum.

Scientology Kyrkan i Rom kommer att samordna kyrkans samhällsförbättringsprogram för mellersta Italien. Med tjugo års erfarenhet av drogförebyggande insatser, erbjuder dess ”Säg Nej till droger, Säg Ja till livet”-program beprövade, effektiva lösningar på ett av de mest angelägna problemen i det italienska samhället.

Som avslutning på invigningsceremonin betonade David Miscavige betydelsen av kyrkans sociala uppdrag och underströk hur absolut nödvändigt det är att scientologer tar ansvar för närområdet där de bor:

”Ni är skyldiga [Rom] våra räddningskampanjer för att utrota drogmissbruk, ingjuta respekt för mänskliga rättigheter och erbjuda grundläggande teknologi för tillvaron genom Vägen till lycka.

Ni är skyldiga henne våra inlärnings- och läs- och skrivkunnighetsprogram.

Ni är skyldiga henne ett system för rehabilitering av kriminella som inte bygger på bestraffning utan på att man återställer deras självrespekt.

Ni är skyldiga varje narkoman ett drogfritt liv och varje hopplöst förlorad själ en chans att upptäcka att Det går att gör någonting åt det.

”Men framför allt är ni skyldiga alla romerska medborgare en möjlighet att upptäcka Dianetics och Scientology.”