KAOHSIUNG I TAIWAN

EN IDEAL ORG VID PORTEN
TILL DEN KINESISKTALANDE VÄRLDEN

7 DECEMBER 2013

Det var ett ögonblick som taiwanesiska scientologer hade arbetat för i flera år.

En tretton våningar hög byggnad i centrala Kaohsiung ...

Över 10 000 kvadratmeter stor ...

Och som inte bara ger ett löfte utan en väg till andlig frihet.

Den 7 december 2013, bland fallande konfetti och under ett moln av ballonger, jublade de mer än 4 000 församlade scientologerna när bandet klipptes till Scientology Kyrkans första organisation på Taiwan och den första ideala organisationen i Asien.

På lördagen den 7 december, bland fallande konfetti och under ett moln av ballonger, klipptes bandet till Scientology Kyrkans nya ideala organisation i Kaohsiung, Taiwan. Mer än 4 000 scientologer och gäster från hela Asien och Oceanien fick sällskap av dignitärer på stads- och riksnivå för invigningsceremonin.

Den nya ideala organisationen i Kaohsiung står vid porten till den kinesisktalande världen och är en gåva till ”Den vackra ön” från medlemmar av Internationella scientologförbundet på Taiwan och i mer än 100 länder runtom i världen.

Invigningen av Kaohsiungs ideala organisation är särskilt betydelsefull då den ägde rum omedelbart efter den monumentala lanseringen av Teknologins guldålder, fas II.

I förberedelse för invigningen avslutade ett team på 30 avancerade tekniska medarbetare sin utbildning i Teknologins guldålder, fas II, på Flag. Den här nya generationen av teknisk personal, i kombination med Scientologi-material som aldrig förr funnits tillgängligt på kinesiska, gör att det för första gången är möjligt att utbilda auditörer (andliga rådgivare) på Taiwan. Fram till nu har taiwanesiska scientologer varit tvungna att resa till utländska kyrkoorganisationer för att kunna bli certifierade auditörer. Kaohsiungs ideala organisation står redo att utbilda alla scientologer som auditörer, inklusive de som arbetar för Taiwans växande nätverk av Scientologi-missioner – för närvarande 16 stycken som sträcker sig från Tainan i söder till Taipei i norr.

Invigningen har en ännu djupare innebörd eftersom L. Ron Hubbard i unga år reste runt i Asien i sökandet efter svar på grundläggande frågor om människans ursprung och själva källan till liv. Han utforskade avlägsna kulturer och mystisk visdom, och under detta fick han även tillträde till förbjudna buddhistiska lamakloster i Västra bergen i Kina. De många tillfällen han fick uppleva Österlandets religiösa traditioner var den tändande gnistan för hans senare forskning kring människans sinne och ande, vilket till slut ledde till grundandet av religionen Scientology.

Invigningen i Kaohsiung kröntes av mr David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, som gjorde sitt första besök till ön. Mr Miscavige ledde ceremonin och höll ett tal inför scientologerna som kommit samman: ”Det är verkligen en ära att göra er sällskap på en dag då så många drömmar går i uppfyllelse: er långvariga dröm om vad som nu tornar upp sig inför oss; alla scientologers outplånliga dröm att göra L. Ron Hubbards arv tillgängligt i den kinesisktalande världen; och infriandet av L. Ron Hubbards dröm om att återvända till Asien själsligen och ge tillbaka den visdom han såg glimtar av genom en lång tunnel av tid. Alla dessa drömmar blir nu verklighet, för det här är dagen – precis som i ett kinesiskt epigram – då ett silkesband faller för vinden och vi presenterar Scientology för Asien med en första ideal organisation på Taiwan.”

Konferencier var en av Taiwans första scientologer, dr Oliver Hsueh, som välkomnade publiken med följande ord: ”Å alla taiwanesiska scientologers vägnar vill vi visa vår uppriktiga tacksamhet till våra vänner och partners i samhället som arbetat med oss i så många år – framförallt Kaohsiungs byrå för civila angelägenheter, för deras vänliga stöd och hjälp med vårt evenemang idag. I och med denna invigning säger vi inte bara tack, vi erbjuder vår eviga hjälp till alla hörn av Kaohsiung. Oavsett om det gäller mänskliga rättigheter, narkotikaupplysning, undervisning i moral, rehabilitering av brottslingar eller om det finns något annat behov, står våra dörrar öppna och vår hjälp är er.”

Dignitärer på stads- och riksnivå närvarade också för att välkomna den nya kyrkan. Bland dem fanns Taiwans inrikespolitiska rådgivare, Liang-Chi Tan, som hyllade kyrkans mångåriga frivilligarbete: ”Er kyrka har stått för hjälp i vårt land i mer än två årtionden. Som ni alla minns var jordbävningen i Chichi 1999 en katastrof av enorma mått. Scientology Kyrkan ryckte omedelbart ut med frivilliga för att hjälpa till med katastrofarbetet. Så det var ingen överraskning för mig att ni fick motta utmärkelsen ’Goda medborgare, goda gärningar’ av Taiwans president för ert arbete efter den jordbävningen.”

En annan talare som tackade för bidragen som Scientologys frivilliga gör på alla nivåer av Taiwans samhälle var dr Cheng-Hsiung Huang från inrikesministeriet, som sade: ”I många år har ni vigt er tid och era liv åt antidrogverksamhet och människorättsupplysning. Och därför talar jag här idag å ministeriets vägnar för att tillkännage att Scientology Kyrkan nu har vunnit det nationella priset för framstående religiösa grupper tio år i rad.”

Mästare Ching-Yao, grundare och ordförande för Jinghuasällskapet som arbetar kulturfrämjande, hedrade Scientologys grundare, L. Ron Hubbard, och hans verk: ”För mr Hubbard var människans öde av största vikt. Vi delar samma mål – en bättre värld. Det måste sägas att denna kyrka är byggd för att utöva allt han föreställde sig för människan. Så jag ger er mina mest innerliga välsignelser att ni, genom era vänliga ansträngningar, kommer att skapa en vackrare värld och skänka mänskligheten glädje.”

Generaldirektören för stadens byrå för civila angelägenheter, Tzu-Wen Tseng, sade följande i sitt hälsningstal: ”Å borgmästarens och stadsförvaltningens vägnar skulle jag vilja uttrycka vår tacksamhet och ett varmt välkomnande till varje scientolog från Taiwan och utomlands. Det är vår önskan att Scientology Kyrkans expansion gör det möjligt för staden Kaohsiung att blomstra och lyckas. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en bättre värld.”

Ledamot i kommunfullmäktige Po-Lin Huang framhöll kyrkans initiativ på människorättsområdet: ”Jag är särskilt stolt över att nu ha deltagit i ert program för mänskliga rättigheter i över fem år. Jag har haft äran att stödja många av era evenemang i staden, och varje tillställning har resulterat i att tusentals av våra medborgare informerats om sina rättigheter. Ni har en enorm påverkan, för ert program sträcker sig inte bara över denna stad utan hela landet, och det betyder att vårt land blir bättre och ljusare för oss alla.”

Lung-Hui Chung, ordförande för en internationell stiftelse för att på fredlig väg göra slut på opiumodling, talade om sitt framgångsrika samarbete med antidrogprogrammet som Scientology sponsrar: ”Som veteran i Asiens drogförebyggande aktiviteter har ert material med sanningen om droger gett mig kraft och förtroende. Och framförallt har ni gett mig hopp att en enda människa kan ta jättekliv med verktygen som er kyrka tillhandahåller.”

_________________

Den nya kyrkan i Kaohsiung ger varje besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i informationscentret. Videosystemen innehåller mer än 500 filmer som presenterar grundläggande trosuppfattningar och bruk, samt L. Ron Hubbards liv och arv. I informationscentret kan man också få en detaljerad översikt av de många humanitära program som kyrkan sponsrar – vilket inkluderar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter; ett lika långtgående program för drogundervisning, förebyggande och rehabilitering; ett globalt nätverk av center för läskunnighet och inlärning; samt Scientologys frivilligpastorer, som nu utgör den största oberoende styrkan för katastrofhjälp på jorden.

Kyrkans kapell är platsen för alla sorters Scientologi-sammankomster, bland annat söndagsbetraktelser, bröllop och dop – samt allmänna evenemang öppna för medlemmar av alla trosriktningar.

Den nya kyrkan har åtskilliga lokaler för seminarier och kurser, i tillägg till dussintals rum för auditering (andlig rådgivning).

Kyrkan har även permanenta översättningslokaler för att kunna tillhandahålla material på fler översatta språk, samt studior för inspelning och redigering av presentationer på kinesiska.