SAN FRANCISCO I KALIFORNIEN

EN EPOKGÖRANDE KYRKA VID GOLDEN GATE

29 NOVEMBER 2003

Den 23 november 2003 ledde David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, ceremonin vid invigningen av den nya Scientology Kyrkan i San Francisco. David Miscavige, som talade till 2 500 scientologer och gäster, invigde det restaurerade landmärket Transamerica-byggnaden, i hjärtat av centrala San Francisco, för en ny era av andlig verksamhet.

Vid denna begivenhet överlämnade San Franciscos borgmästare Willie Brown (till vänster), en proklamation till kyrkan ”för dess ansträngningar att göra området runt San Francisco-bukten till en bättre plats för personer av alla hudfärger, trosuppfattningar och från alla samhällsskikt.”

Bland de framstående gästerna fanns San Franciscos borgmästare Willie Brown, som presenterade en proklamation till kyrkan för dess ansträngningar att göra Bay Area till en bättre plats för personer av alla hudfärger, trosuppfattningar och från alla samhällsskikt.

Proklamationen lovordade också kyrkans engagemang i den ”andliga och kulturella hälsan och mångfalden i varje område som den är en del av”.

David Miscavige uppmanade San Franciscos scientologer att få ut Scientology och L. Ron Hubbards samhällsförbättringsprogram till alla människor i deras stad:

”Här är den Centrala organisation från vilken vi ska få ut alla våra program och all vår teknologi, bokstavligen överallt. Och med det menar jag att man kan använda handledarprogram för att hjälpa alla generationer och ge människorna i varje närområde de språkkunskaper de behöver för att förverkliga sina drömmar i detta möjligheternas land.

Man kan starta de nya grupper som för ut L. Ron Hubbards teknologi till dem som arbetar med arbetslösa och hemlösa för att ge dem, inte bara en ny chans, utan ett nytt liv.

I varenda närområde kan man bilda Narconon-centrer för att få slut på drogmissbruk.

I varje utslussningshem och ungdomsvårdsskola kan man starta Criminon-program för att återställa självrespekt och ge tillbaka till samhället medborgare som bidrar.

I varje bostadsområde kan man skapa Vägen till lycka-föreningar för att få ut moraliska värden baserade på sunt förnuft direkt till gatorna och frivilligpastorsavdelningar för att ta hand om alla andra av livets problem.

Med andra ord, härifrån kan man göra allt. För detta är mer än bara ett hem för er, San Franciscos scientologer.

Det är också en plats för det bredare samhället, där alla män och kvinnor som vill hjälpa andra är välkomna, och dessa engagerar vi oss i att hjälpa – var och en av dem.”