QUÉBEC I KANADA

NY SCIENTOLOGY KYRKA I DET
HISTORISKA HJÄRTAT AV FRANSKA KANADA

30 JANUARI 2010

Femtonhundra scientologer och deras gäster från hela Kanada och USA fyllde gatan framför 665 rue Saint-Joseph i hjärtat av Nouvo Saint-Roch-distriktet i nedre delen av staden Québec, för att närvara vid öppnandet av Scientology Kyrkan i Québec/Eglise de Scientology de Québec den 30 januari, 2010.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, invigde den nya Scientology Kyrkan i Québec/Eglise de Scientology de Québec.

Öppnandet av den 4 500 kvadratmeter stora kyrkan som kommer att tjäna församlingsmedlemmarna från hela provinsen, utgör en betydande milstolpe för denna församling, som bildades i Québec för 35 år sedan.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, ledde invigningsceremonin och välkomnade de församlade scientologerna och gäster till den nya kyrkan. Hans inledning möttes av långa och entusiastiska applåder som uppskattning av hans avgörande roll i möjliggörandet av denna nya kyrka och allt vad det innebär för framtiden för scientologer i Kanada.

David Miscavige sade: ”Denna nya typ av kyrka ingår i förberedelserna för mycket mer som ska komma i framtiden. Och den framtiden är här nu.”

Kyrkan i Québec innebär början på ett nytt kapitel i Scientologys tillväxt i hela Kanada, med nya kyrkor som kommer att öppnas i Montreal, Québec; Kitchener, Ontario; Winnipeg, Manitoba; och en fullständig renovering av Scientology Kyrkan i Toronto. Förutom detta ligger vid horisonten, på 190 tunnland strax utanför Toronto, den avancerade organisationen och Kanadas kontinentala sambandskontor för nationell samordning av Scientologys expansion och samhällsförbättringsprogram.

Bland de dignitärer som deltog i invigningen av den nya kyrkan fanns den framstående Alvin Curling, tidigare talman i den lagstiftande församlingen i Ontario och nu överordnad ledamot vid Centret för internationellt styre för nytänkande; den ärade Pamela Appelt, domare vid domstolen för kanadensiskt medborgarskap och främjare av det internationella centret för mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling samt Alan Stein välkänd advokat beträffande religiös frihet och mänskliga rättigheter och professor i juridik.

I sitt tal sade Curling: ”Låt detta nya hem för Scientology Kyrkan i Québec vara en ledstjärna för alla goda kvinnor och män som hjälper andra – en plats där de alltid kommer att vara välkomna att arbeta tillsammans för att hjälpa denna värld. Att sammanföra människor som hjälper andra är ett kännetecken för Scientology Kyrkan, vilket är anledningen till att jag firar denna nya kyrka med er idag.”

Den tre våningar höga byggnaden i sten och glas, som omfattar ett helt kvarter, har genomgått omfattande renovering för att kunna tillhandahålla Scientologys alla religiösa tjänster och stödja de många samhällsförbättrings- och humanitära program som är en naturlig del av Scientology.

I inledningen av invigningsceremonin konstaterade David Miscavige att denna dag gav ny innebörd till Québec-mottot ”Je me souviens – Jag minns.”

Han talade sedan om kyrkans globala humanitära program och hur den nya kyrkan i Québec kommer att fungera som ”en introduktion till varje del av L. Ron Hubbards teknologi – som är tillgänglig för alla människor; allt de behöver göra är att be om den.

”Vår teknologi för inlärning och läs- och skrivkunnighet, som hittills getts till 31 miljoner elever i 67 länder.

Vårt drogrehabiliterings- och förebyggande program, som hittills har gagnat 800 miljoner barn i riskzonen.

Vår informationskampanj för mänskliga rättigheter – denna har presenterat den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna för nästan en miljard människor.

Vår bok Vägen till lycka – nu på film för att komma förbi människors lässvårigheter och redo för internationella sändningar till stora områden av denna planet.

Med vår globala armé av frivilligpastorer som nu bokstavligen räddar liv i tusental, till och med nu medan jag talar.

Allt detta och mer därtill har ’laddats in i’ er nya ideala org, så att ni kan få ut varenda del av den till Québec.”

Som avslutning upprepade han: ”Låt denna nya kyrka symbolisera det faktum att vi inte bara minns Québec; vi ska heller aldrig glömma vårt engagemang för stadens befolkning – och allt i denna anda från L. Ron Hubbard:

’När du ger dig av härifrån i dag och går ut i världen, kom ihåg de verktyg i livet som du äger och din roll i att använda dem för att hjälpa dina medmänniskor.’”

Tillsammans med scientologer från Québec som ledde kampanjen för att bygga denna nya kyrka, klippte David Miscavige bandet och bjöd alla att stiga på.