MADRID I SPANIEN

DEN NATIONELLA KYRKAN I DET KULTURELLA HJÄRTAT AV SPANIEN

18 SEPTEMBER 2004

I september 2004 invigdes den nationella Scientology Kyrkan i hjärtat av Madrid, med 6 000 människor som hade samlats för att fira den nya kyrkan. Spanien var en gång högsätet för religionsförtryck, men välkomnade nu Scientology till nationen, med dignitärer från religion, rätt och mänskliga rättigheter, vilka alla förklarade att Scientology är hoppet för deras land.

Invigningen i Madrids författarkvarter innebar en ny era för religionsfrihet i Spanien, med dignitärer från lagstiftning, religion och mänskliga rättigheter som förklarade Scientology vara sitt lands hopp.

Det största ögonblicket kom när David Miscavige välkomnade de tusentals närvarande till deras nya kyrka – en kyrka som han hade planerat och förverkligat och som slutligen direkt skulle leda till fullständigt religiöst erkännande för Scientology i Spanien:

L. Ron Hubbard kände varmt för Spanien och dess folk.

Men förutom allt detta finns det naturligtvis allt annat som denna dag innebär, inte för bara våra spanska medlemmar, utan för scientologer världen över.

För om Spanien var ett land där vår grundare tände en fackla för frihet, är det också ett land där ni har hållit den facklan brinnande.

Under den mörkaste perioden övervann ni oöverstigliga hinder mot överväldigande odds, och visade i handling innebörden i dessa ord av vår grundare:

’Det gamla måste ge plats för det nya, lögnen måste avslöjas av sanningen – och sanningen, trots att den bekämpas, segrar alltid till slut.’

Så till alla scientologer – scientologer från alla delar av världen – vi är djupt tacksamma för att vi idag kan fira vad ert engagemang, er integritet och er ståndaktighet beträffande era ideal nu kommer att innebära för alla medborgare i Spanien.”

Och med det klipptes bandet och tusentals strömmade in i den nya nationella Scientology Kyrkan i Spanien.

Efter en kamp som varade i årtionden dömde den spanska nationella domstolen i ett viktigt beslut den 31 oktober 2007 till kyrkans favör, och beviljade den nationella Scientology Kyrkan i Spanien fullt religiöst erkännande och bekräftade rätten till religionsfrihet. Dessutom beordrade domstolen att den nationella kyrkan skulle föras in i registret över religiösa organisationer.