BRYSSEL I BELGIEN

DEN FÖRSTA AVDELNINGEN AV SCIENTOLOGY KYRKORNA FÖR EUROPA ÖPPNAR I BRYSSEL

23 JANUARI 2010

Nästan 1 000 scientologer och deras gäster från hela Europa deltog i invigningen av Brysselavdelningen av Scientology Kyrkorna för Europa den 23 januari 2010. En företrädare för Church of Scientology International, religionen Scientologys moderkyrka, förrättade ceremonin som hölls i den historiska byggnaden från början av 1920-talet på Boulevard de Waterloo 100–103.

Den 23 januari 2010 samlades dignitärer från hela Europa tillsammans med nästan 1 000 scientologer och sympatisörer, för att inviga Brysselavdelningen av Scientology Kyrkorna för Europa.
Detta landmärke från tidigt 1900-tal på Boulevard de Waterloo 100-103 i hjärtat av Bryssel, kommer att tjäna de andliga behoven hos människorna i detta samhälle och samhällena i hela Europa.

Begivenheten utgjorde början på en ny era för Scientologys församlingsmedlemmar och Belgiens och Europas alla invånare, för det är från denna kyrka som Scientology kommer att leverera L. Ron Hubbards effektiva lösningar för att höja samhället för alla.

Bland de framstående inbjudna talare som deltog i invigningen fanns den ärade Hugo Coveliers, senator i det belgiska parlamentet; Abolfazl Beheshti, professor i internationella relationer och energiekonomi vid universitetet i Lille, i Frankrike; den ärade Juan Ferreiro, vice generaldirektör för religiösa frågor vid det spanska justitiedepartementet; Katalin Szomor, sakkunnig ledamot av det ungerska parlamentets narkotikakommission och tidigare nationell samordnare i narkotikaärenden; samt pastor Christopher Vonck, rektor vid fakulteten för jämförande religionsstudier vid universitetet i Antwerpen.

I sitt tal till scientologer och gäster förklarade senator Coveliers: ”Denna nya kyrka i Europas huvudstad utgör ett vackert bevis på er hjälp, och ni kan vara förvissade om mitt fortsatta stöd. Ni bryr er om människor och den här kyrkan är ett utmärkt exempel på denna inställning.”

Den nya kyrkan i Bryssel har genomgått omfattande renovering, inte bara för att kunna leverera Scientologys alla religiösa tjänster, utan även för att tillhandahålla församlingsmedlemmarnas samhällsförbättrande och humanitära program.

Den 8 200 kvadratmeter stora kyrkan innehåller en stor informationssal med en multimediautställning som beskriver religionens trossatser och religiösa bruk och Scientologys grundare L. Ron Hubbards liv och arv. Kyrkans alla sponsrade humanitära program och samhällsförbättringsprogram presenteras också här, inklusive Scientologys svar på brottslighet, drogmissbruk, analfabetism, sjunkande moraliska värderingar och naturkatastrofer. Dessa program representerar Scientology Kyrkornas arbete för att hjälpa varje samhälle där de finns, liksom andra samhällen världen över.

Representativt för denna nya ideala kyrka är även ett multifunktionskapell för församlingssammankomster, samtidigt som det fungerar som ett kapell för söndagsbetraktelser, bröllop och namngivningsceremonier; ett dokumentationscenter som innehåller L. Ron Hubbards skrivna och talade verk; rum för religiös utbildning och religiös vägledning; och lokaler för kontoret för allmänhetsfrågor för att samordna initiativ för mänskliga rättigheter i hela Europa med likasinnade organisationer.