WASHINGTON DC

NY SCIENTOLOGY KYRKA PÅ WASHINGTON, DCS ”KYRKOGATA”

31 OKTOBER 2009

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, invigde den nya byggnaden för Founding Church of Scientology of Washington, DC den 31 oktober 2009, och kallade dagen ”historisk i alla avseenden”.

Den 31 oktober 2009 deltog 3 000 scientologer och gäster vid invigningen och öppnandet av den nya Founding Church. Byggnaden hade restaurerats fullständigt som en av Washingtons främsta historiska platser.
David Miscavige, styrelseordförande och religionen Scientologys kyrklige ledare, förrättade invigningen denna dag vid öppnandet av en ny kyrka i landets huvudstad.

Den nyrestaurerade 4 700 kvadratmeter stora byggnaden ligger sex kvarter från Vita huset och utgör Scientologys största närvaro någonsin i landets huvudstad, en närvaro som inleddes 1955 med etableringen av DC-kyrkan av grundaren L. Ron Hubbard.

Bland de som deltog för att fira denna historiska dag och tala till de mer än 3 000 närvarande fanns den framstående Brad Sherman, kongressledamot för Kaliforniens 27:e distrikt; Addie Richburg, verkställande chef och styrelseordförande för den nationella alliansen för tro och rättvisa; Diana Rothe-Smith, verkställande chef för nationella frivilligorganisationer aktiva vid katastrofer (NVOAD) och Mike Silverstein, ordförande i Dupont Circles rådgivande stadsdelskommission, som representerade District of Columbias borgmästare, Adrian M. Fenty.

Kongressledamot Sherman lovordade kyrkans ansträngningar för att öka medvetenheten om FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Han påpekade att kampen omfattar att göra alla människor medvetna, och sade: ”Det är därför många kyrkors och religiösa organisationers ansträngningar att fokusera på frågor om mänskliga rättigheter är så viktiga.”

Men det som verkligen gjorde dagen betydelsefull var närvaron och talet av David Miscavige som talade om både L. Ron Hubbards och kyrkans långa historia i landets huvudstad. I synnerhet, och vad gäller kopplingen till Amerikas historia och kultur, talade han om ”en oavhängighetsförklaring där det står att alla människor har vissa omistliga rättigheter – vilket inbegriper liv, frihet och strävan efter lycka.

Till vilket vi i denna kyrka skulle tillfoga:

Att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro skapades med lika rättigheter.

Att människans själ har människans rättigheter.

Och att ingen makt mindre än Gud har rätt att upphäva eller åsidosätta dessa rättigheter.

För det är vad vår grundare tillkännagav i vår kyrkas trosbekännelse.

Ja, ni ser här ett förkroppsligande av den frihet och jämlikhet som ursprungligen inspirerade denna nation. Därför att denna kyrka står för liv, frihet och strävan att uppnå lycka. Och den står här idag tack vare den frihet på vilken denna nation byggdes – religiös frihet.

För det var här, i denna nations huvudstad, som vi kämpade för och uppnådde vårt erkännande. Och allt detta har gjort det möjlig för oss att nå ut över hela världen med våra program för att ge den amerikanska drömmen om frihet till varenda individ i vartenda land.

Och med öppnandet av denna nya kyrka kommer nu vår oförbehållsamma hjälp att utvidgas ännu längre.”

Med dessa ord, och i sällskap med de ärade gästerna, klippte David Miscavige bandet, vilket inledde en ny era av frihet för alla.