DAVID MISCAVIGE:

OÖVERTRÄFFAD TILLVÄXT
VID SCIENTOLOGYS ANDLIGA HÖGKVARTER

Ingenstans är religionen Scientologys tillväxt mer uppenbar än vid Flag, dess andliga högkvarter i Clearwater, Florida. För att se till att det viktigaste av Scientologys religiösa centrer fortsatte att tillgodose den växande efterfrågan på dess tjänster, började det med en enda fastighet år 1975 och omfattar nu ett komplex på cirka 50 byggnader inom en åttakilometers radie, och uppgår till sammanlagt omkring tvåhundratusen kvadratmeter. Här följer en kort men koncis historia om den expansionen:

Först var det invigningen av det 17 000 kvadratmeter stora Oak Cove den 1 januari 2008. Dess renovering erbjöd besökande scientologer både boende vid detta religiösa center och leverans av Flags religiösa tjänster på 14 språk.

Därnäst var det invigning av det nya Fort Harrison den 14 mars 2009, där mer än 6 000 scientologer från över 50 länder fyllde gator och trottoarer under ceremonin som leddes av David Miscavige. Renoveringen och restaureringen av Fort Harrisons 25 000 kvadratmeter, upp till en nivå som överträffade dess ursprungliga prakt år 1926, innebar slutet av fas två.

Den sista byggnadsetappen av den 37 000 kvadratmeter stora Flag mecka-byggnaden inleddes i mars 2009, omedelbart efter fullbordandet och invigningen av det nya Fort Harrison.