DAVID MISCAVIGE:
EN RENÄSSANS FÖR SCIENTOLOGY

Även om det under Scientologys historia har gjorts många försök att göra alla L. Ron Hubbards verk tillgängliga på så många språk som möjligt, har fullständig framgång alltid varit omöjlig att uppnå. Oavsett om det handlat om begränsningar i ljudrestaureringsteknologi för att rädda 50 år gamla inspelningar av L. Ron Hubbards föreläsningar eller original som faktiskt saknades, har hindren varit betydande. Därför har David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center (RTC), med djupt engagemang arbetat på ett program som han ursprungligen hade inlett under L. Ron Hubbards ledning, och lyckades därigenom till slut rädda religionen Scientologys skrifter.

Vad som nu är känt i hela Scientologi-världen som ”Kunskapens guldålder” startades av David Miscavige i mars 2005. Det är det mest omfattande RTC-programmet i historien och inbegriper hundratusentals timmar av verifiering och restaurering av våra skrifter.

Kunskapen i Dianetics och Scientology bildar en kronologisk väg med L. Ron Hubbards forskning om sinnet, anden och livet, vilket kulminerade i utvecklingen av Bron i Scientology. Eftersom endast en del av detta material tidigare var tillgängligt, fanns det inget sätt för scientologer att skaffa sig en fullständig förståelse av all den visdom som innefattades i L. Ron Hubbards religiösa arv. För att tillhandahålla den förståelsen hade L. Ron Hubbard föreställt sig att hans muntliga och skriftliga material en dag skulle kunna göras tillgängligt för alla scientologer.

Kongresserna
publicerades under Kunskapens guldålders baner i just detta syfte. Kongresserna var L. Ron Hubbards forum för allmänheten där han meddelade de banbrytande upptäckterna i Dianetics och Scientology.  Precis som annat material som skulle komma fram under Kunskapens guldålder, översattes dessa föreläsningar till 15 språk, vilket gjort Scientology tillgänglig för hälften av jordens befolkning.