DAVID MISCAVIGE:

GRUNDERNAS BÖCKER OCH FÖRELÄSNINGAR

”SCIENTOLOGYS VÄRLD HAR FÖRÄNDRATS FÖR EVIGT.”

2005

196 föreläsningar av L. Ron Hubbard publicerades på 15 språk samtidigt i hela världen – den största audioreleasen någonsin.

2006

Två Guinness-världsrekord tilldelades L. Ron Hubbard: Den mest publicerade författaren
(1 084 titlar) och den mest översatta författaren (71 språk).

2007

1,8 miljoner sidor av L. Ron Hubbards skrifter översatta sedan 2004. Totalt för de 50 föregående åren: 359 459 översatta sidor.

2008

14 211 timmar med översatta föreläsningar av L. Ron Hubbard inspelade sedan 2005.

2009

13 mars: Största publiceringshändelsen i historien – nio av L. Ron Hubbards inledande böcker släpptes samtidigt på 50 språk (450 titlar). 70 miljoner böcker och föreläsningar av L. Ron Hubbard har sålts sedan 2007, vilket är mer än under de första 50 åren av Dianetics och Scientology sammantagna.

Det totala antalet utexaminerade från Dianetik- och Scientologi-kurser är 10 gånger högre än för fem år sedan.

Mer än 3 miljoner böcker i Dianetics och Scientology av L. Ron Hubbard på 15 språk, placerade i mer än 125 000 bibliotek.

Det tredje Guinness-världsrekordet till L. Ron Hubbard för flest ljudbokstitlar i världen (185).

Den 27 december: Historisk prestation kröner Kunskapens guldålder – releasen på engelska av L. Ron Hubbards föreläsningar till de avancerade kliniska kurserna, över 1 000 stycken och 750 utgåvor som utgör dag-för-dag-dokumenteringen av hans upptäckter i Dianetics och Scientology. För första gången är allt L. Ron Hubbards material tillgängligt för alla.

2010

Det fjärde Guinness-världsrekordet för L. Ron Hubbard – för Vägen till lycka, den mest översatta icke-religiösa boken på jorden (70 språk).

David Miscavige stod inför scientologer, samlade från hela världen för att tillkännage den historiska händelsen. Han tillkännagav vad han skulle beskriva som inget mindre än ”återställandet av Dianetics och Scientology” – en händelse som skulle ”förändra Scientologys värld för evigt”. Under de följande timmarna berättade han den fullständiga historien för en publik på tusentals personer som samlats i Clearwaters Ruth Eckerd Hall.

David Miscavige beskrev först det forskningsprojekt som tog fem år och krävde två miljoner arbetstimmar som hade genomförts för att säkerställa äktheten i all Scientologi-teknologi som finns i L. Ron Hubbards skrifter och inspelade föreläsningar. Uppgiften hade varit att hitta originalmanuskripten och de inspelade dikteringarna av L. Ron Hubbards böcker, så att man kunde verifiera befintliga texter mot dessa original, korrigera eventuella fel och avvikelser och återställa dem till deras ursprungliga oförvanskade form. Avvikelser från de ursprungliga manuskripten upptäcktes omedelbart vara mycket mer omfattande än man först hade trott: felaktigheter i transkription och interpunktion av alla slag, kapitel i fel ordning eller till och med mitt i ett annat kapitel – för att inte tala om att en förläggare tog bort styckeindelning för att minska antalet sidor. ”Nu lägger vi till ’redaktören’”, förklarade David Miscavige, ”som i stället för att rätta till det beslutade sig för att lägga till sina egna ’förtydligande’ fotnoter för att förklara vad LRH egentligen menade.”

David Miscavige berättade om något annat anmärkningsvärt under projektet för att återställa teknologin. När antalet sidor i en bok inte stämde med det antal dikterade inspelningar man hade, sökte man åter igenom arkiven och hittade tre länge förbigångna vaxdiskar med dikteringar märkta ”UNK” för ”Unknown” (okänd). När man fann en sedan länge föråldrad avspelningsutrustning upptäckte man att inspelningarna bestod av ytterligare två avsnitt av L. Ron Hubbards manuskript från 1948 till Dianetik: Den ursprungliga avhandlingen. Dikteringen visade också att andra kapitel hade tryckts i fel ordning sedan den publicerades första gången. Efter detta korrigerades och kompletterades hela manuskriptet. Idag är detta den första och mest grundläggande framställningen om sinnets faktiska karaktär och funktion och kan läsas av alla.

Under de följande åren efterforskades, kontrollerades eller korrigerades varje ord och mening i varje L. Ron Hubbard-bok för att garantera absolut äkthet. Den norm som fastställdes av David Miscavige var perfektion – den enda norm som passar för L. Ron Hubbards verk.

Efter detta enorma redaktionella företag, utformades, sattes, trycktes och bands varje bok mycket noga för att uppnå största möjliga läsbarhet, förståelse, kvalitet och hållbarhet – och inte minst ren estetisk skönhet. Sålunda uppkom endast den oförvanskade och perfekta Scientologi-teknologin så som den skrevs ner av L. Ron Hubbard.