DAVID MISCAVIGE:

CLEARINGKONGRESSEN
EN MONUMENTAL HÄNDELSE
FÖREVIGAD I LEVANDE FÄRGER

Höjdpunkten på firandet av L. Ron Hubbards födelsedag i mars 2006 var tillkännagivandet av David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center (RTC), att LRHs Clearingkongressfilmer nu var fullt restaurerade och hade återutgivits. Clearingkongressen hade spelats in i Washington, i Shoreham Hotels West Ballroom den 4 juli 1958, med både ljud och färg.

För denna publicering hade mer än en halv miljon originalnegativ rengjorts och sedan scannats digitalt med högsta möjliga skärpa. Och med tanke på att film faktiskt är en serie individuella fotografier – 24 stycken per sekund – innebar det rengöring och scanning av 518 000 bilder. Totalt avlägsnades över 10 miljoner dammpartiklar, fläckar och smuts, en efter en, från alla dessa bilder. Mer än 75 terrabyte minne användes, vilket var 25 gånger mer än vad som krävdes för att producera specialeffekterna för filmen Titanic. Förutom borttagning av smuts, inbegrep restaureringen av de ursprungliga Clearingkongressfilmerna förbättring av bildskärpan, återställande av färgerna, reparation av sönderslitna negativ, ”darrningar” i filmen, överexponering och andra missar.