DAVID MISCAVIGE:

RESTAURERING AV L. RON HUBBARDS FÖRELÄSNINGAR

Restaurering av L. Ron Hubbards föreläsningar från den perioden var en annan viktig fas av projektet. På 1950-talet gav L. Ron Hubbard hundratals föreläsningar till dianetiker och scientologer, föreläsningar som mer utförligt tog upp någon aspekt av motsvarande bok. Även om dessa föreläsningar hade spelats in hade de aldrig varit tillgängliga för allmänheten på grund av avsaknad av anläggningar för att återframställa dessa under kyrkans inledande år. Ett tidigare projekt hade noggrant sökt igenom de städer där föreläsningar levererades – Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Wichita, London, Melbourne, Johannesburg – och samlade in alla originalinspelningar man kände till. Men reproduktion i stor skala hindrades fortfarande av den dåliga inspelningskvaliteten på många av originalen eller för att de gradvis hade förfallit genom åren. Faktum är att trots olika restaureringsförsök under årens lopp, hade många föreläsningar aldrig hörts sedan den dag de gavs.

I början av tjugohundratalet hade dock dator- och digitalteknik gått framåt oerhört, så det mödosamma arbetet inleddes på nytt – denna gång med resultat. Men ändå fick Scientology Kyrkan tänja gränserna för den existerande ljudteknologin för att uppnå en kvalitet som var innehållet värdigt, vilket resulterade i etablering av världens mest sofistikerade studior för ljudrestaurering. Tiotusentals timmar senare hade projektet framgångsrikt återställt och restaurerat hundratals timmar av tidigare saknade, förvrängda eller ohörbara inspelningar. Slutresultatet var att man hade återvunnit en enorm samling Scientologi-skrifter för all framtid.

Från detta monumentala projekt som innefattade forskning, verifiering, redigering och audio, kom den mest dramatiska insatsen i kyrkans historia: Återvinnandet av själva fundamentet för religionen Scientology. Arton böcker av L. Ron Hubbard, perfekta in i minsta detalj; och motsvarande föreläsningsserie för varje bok, totalt 280 föreläsningar, producerade internt på cd; varje föreläsningsserie med verifierade transkriptioner och kompletterande referensutgåvor; och varje bok och föreläsningsserie innehöll omfattande ordförklaringar där ord som L. Ron Hubbard använde definierades för att garantera lyssnarens förståelse; och varje bok och föreläsning reproducerades och publicerades på världens 15 största språk.

Och det är därför detta i sanning är en Kunskapens guldålder för varje scientolog.

Som David Miscavige sammanfattade det: ”Och om det är så att ni missade det – vi talar inte om ’korrigerade’ manuskript. Inte ’på nytt verifierade’ manuskript. Och definitivt inte bara ’ompaketerat’. Vad vi talar om är etthundra procent oförvanskad KÄLLA.”

Att veta att de får det faktiska materialet från källan till religionen Scientology, L. Ron Hubbard, är det primära målet för varje scientolog. Och David Miscavige gjorde detta möjligt.