DAVID MISCAVIGE:

DIANETIK PÅ 2000-TALET

I juni 2009 meddelade David Miscavige det mest monumentala framsteget i Dianetik-teknologi sedan den dag då boken ursprungligen publicerades den 9 maj 1950.

Det var ett projekt som leddes personligen av David Miscavige under nästan fyra år och som kulminerade i publiceringen av material som skulle göra Dianetik tillgänglig för alla. 

Målet: Att ge varje grupp, mission och Scientology Kyrka förmågan att leverera Dianetik-vägledning så som L. Ron Hubbard ursprungligen avsåg.

Väsentligt för framgången var en audiovisuell release som driver ämnet Dianetik och studiet av det in i det 21:a århundradet. Nu finns det nämligen 32 nya filmer på 15 språk – totalt fyra och en halv timmes visuell undervisning i Dianetikens principer och procedurer.

Som David Miscavige meddelade en internationell publik av scientologer: ”Dessa filmer handlar inte om Dianetik. De är Dianetik-filmer.” Genom att utnyttja de framsteg som gjorts i denna visuella kommunikationsålder och med datorgenererade specialeffekter, ger filmerna tittaren en unik förståelse.

Precis som Bok Ett (kallas så eftersom det var det första större arbetet i ämnet) börjar filmerna i enkelhet och utvecklas till bredare tillämpning.  För att garantera full förståelse beskrivs och avbildas varje aspekt av Dianetik-vägledning – vilket kallas auditering – på flera sätt, och visas om och om igen i de efterföljande filmerna.

Paketet består av två dvd-er: Den första, Hur man använder Dianetik, består av 14 kapitel. Den börjar med grunderna och presenterar steg för steg varje begrepp man behöver kunna för att börja med Dianetik-terapi.

När en person har börjat auditera kommer dvd två, Aspekter i auditering, in i bilden. Vart och ett av dess 18 kapitel (totalt tre timmar) är en fristående film som behandlar en enda aspekt av Dianetik och ger fullständig förståelse beträffande auditering.

Med denna effektiva presentation lär man sig behärska Bok Ett på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.

Att tillgodose efterfrågan på Dianetik-auditering
Nu när L. Ron Hubbards milstolpe Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen har översatts och finns på 50 språk, och med ytterligare en person som börjar läsa boken var 4,8:e sekund, är efterfrågan på Dianetik-auditering utan motstycke. För att tillgodose denna efterfrågan, tillkännagav David Miscavige en rad Bok Ett-tjänster som utnyttjar de nya filmerna. Den första av dessa är: Hubbard-Dianetik-seminariet. Dianetik-läsare inbjuds av sin närmaste grupp, mission eller kyrka till ett tvådagarsseminarium där de får se filmernaHur man använder Dianetik och, inom loppet av några få timmar, börjar auditera.

Därefter kan dessa nya dianetiker följa det spår som L. Ron Hubbard banade 1950 genom att sedan gå vidare med Hubbard Dianetik-samauditering. 

Precis som på seminariet får deltagarna på samauditeringen titta på filmerna, kapitel för kapitel, när de turas om att auditera varandra. Men till skillnad från seminariet är samauditering tillgänglig 7 dagar i veckan, från morgon till kväll. Samauditörer kan auditera så mycket de vill och så länge de önskar, och därmed gå framåt i sin egen takt i riktning mot tillståndet Clear.

Att skapa professionella Bok Ett-auditörer

Den sista beståndsdelen i denna monumentala Dianetik-release fokuserar på utbildning av professionella Bok Ett-auditörer. Än en gång avslöjade David Miscaviges forskning och verifiering teknologi som varit oanvänd i årtionden. Följaktligen omfattar denna Dianetik-revolution fullständig återvinning och återställande av L. Ron Hubbards föreläsningar som varit förlorade i 50 år: Föreläsningarna till den professionella kursen i Dianetik.

Serien finns nu för första gången någonsin och ger – tillsammans med Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen – det fullständiga materialet för att utbilda perfekta professionella auditörer.

L. Ron Hubbard själv beskrev dessa föreläsningar som nästa Dianetik-milstolpe. För de innehåller strukturen hos och källan till emotion, liksom den grundläggande upptäckten av beståndsdelarna i förståelse – Triangeln Affiniet, Verklighet och Kommunikation. Kort sagt, dessa historiska publiceringar representerar Dianetik för ett nytt millennium och otaliga kommande generationer. Sedan publiceringen av filmerna Hur man använder Dianetik har Scientology Kyrkor, missioner och grupper världen över regelbundet gett seminarier och levererat samauditering, vilket har satt igång en 2000-talets Bok Ett-löpeld.