BERLIN I TYSKLAND

EN LEDSTJÄRNA FÖR FRIHET I TYSKLANDS HUVUDSTAD

13 JANUARI 2007

Scientologer och gäster från 31 länder samlades den 13 januari 2007 för att inviga Scientology Kyrkan i Berlins nya fantastiska byggnad. Den sex våningar höga byggnaden i glas och stål, som är ett känt arkitektoniskt landmärke i stadsdelen Charlottenburg i hörnet av Otto-Suhr-Allee och Cauer Strasse, inkluderar ett omfattande audiovisuellt informationscenter för allmänheten om Scientologys övertygelser och religiösa bruk, dess grundare L. Ron Hubbard och kyrkans sekulära utåtriktade verksamhet i kampen mot drogmissbruk, bristande läs- och skrivkunnighet, kriminalitet, omoral och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Över 5 000 scientologer och gäster, liksom lokala myndighetspersoner deltog i denna begivenhet. De framstående talarna inkluderade den kände professorn i religion, Jürgen Redhardt vid universitetet i Giessen; dr Hubertus Mynarek, tidigare dekanus i teologi vid universitetet i Wien, och den kände förespråkaren för religiösa rättigheter, Almog Burstin, som är en av grundarna av den europeiska stiftelsen för mänskliga rättigheter och tolerans.

När bandet föll tillkännagav alla gemensamt en ny dag för frihet i denna tidigare intoleransens högborg.