RUSTENBURG I SYDAFRIKA

FRIHET FRÅN DROGMISSBRUK KOMMER TILL AFRIKA I ETT STRÅLANDE NYTT NARCONON‑CENTER

30 DECEMBER 2023

För att ta itu med Afrikas eskalerande drogkris öppnas ett spektakulärt Kontinentalt Narconon-rehabiliteringscenter i en privat, fridfull och idyllisk miljö – ett tidigare viltreservat som upptar 210 hektar av afrikansk savann. Öppnandet har möjliggjorts genom generösa donationer från medlemmar i International Association of Scientologists.

Den 30 december 2023 samlades omkring 1 600 personer på en solig lördag för den rörande invigningen av Narconons Kontinentala drogrehabiliterings- och utbildningscenter för Afrika. De kom från när och fjärran för att hjälpa till att inviga detta praktfulla nya Narconon, och fick höra lokala, regionala och nationella dignitärer som inte bara berömde den enorma och magnifika anläggningen, utan också de verklighetsförändrande mål som kan uppnås nu när det toppmoderna komplexet har öppnats.

Dignitärer från hela Sydafrika ansluter sig till representanter för ABLE och Narconon för att inviga det nya Kontinentala Narconon Afrika.

Att rädda liv från missbruk kräver en störningsfri omgivning, och detta nya Narconon tillhandahåller det på sätt som endast Moderkontinenten kan. Narconon Afrika, vid foten av Magaliesbergen, ligger på 210 hektar med savann, där hjordar av giraffer, zebror och en mängd olika arter av antiloper springer fritt – vilka alla är underbart synliga från centrets utsiktsbalkong som erbjuder panoramavyer över grässlätten nedanför. Mitt i den fridfulla omgivningen och naturens under omfattar det expansiva området 27 byggnader som är särskilt utformade för att leverera det banbrytande programmet för drogrehabilitering baserat på L. Ron Hubbards upptäckter och skrifter.

Det Kontinentala Narconon-centret ligger centralt i staden Rustenburg i Nordvästprovinsen och tillhandahåller en lugn omgivning för rehabilitering mindre än två timmar från både Johannesburg och Pretoria. Dessutom kommer centret inte bara att hysa dussintals studerande på programmet åt gången, det kommer också att fungera som ett utbildningscenter för att skapa Narconon-anläggningar över hela kontinenten.

På så sätt kommer det här otroliga nya Narconon-centret att utöka ett växande världsomfattande Narconon-nätverk som befriar individer från drog- och alkoholmissbruk.

Det återkommande temat under hela invigningen var hur man kan ingripa för att rädda individer från det gissel som drogmissbruk utgör. Och i linje med detta kommer Narconon Afrika vid en tid och plats då det aldrig har behövts mer.

En av fem vuxna i Sydafrika använder för närvarande droger eller alkohol, vilket chockerande nog har lett till 10 miljoner missbrukare. Bland de som söker hjälp och gör andra drogbehandlingsprogram är återfallsfrekvensen alltför hög och de hamnar på rehab igen ett år senare, vilket är ett problem myndighetspersoner ständigt kämpar med.

Bland de dignitärer och förändringsskapare som var med på invigningen fanns Nozibele Makanda, den nationella chefen för kommunal hälso- och sjukvård. Hon tog upp ”trippelkriserna i Sydafrika: fattigdom, arbetslöshet och ojämlikhet”, men sade att den underliggande roten till alla tre var drogmissbruk. Resultatet, sade Makanda, är ”en viss hjälplöshet inför hanteringen av missbruk.

Men idag kan jag tacksamt säga att vårt rop på hjälp har besvarats med detta underbara nya Narconon! Med Narconon tror jag att vi kan hjälpa våra unga människor inse sin potential utan att något kommer emellan”, sade hon och tillade att med centrets dubbla funktion att utbilda nya specialister på drogmissbruk, ”så kommer vi att se en renässans i våra samhällen och därför, genom de liv som snart kommer att räddas, har Narconon förmågan att återställa hos Afrika dess underbara potential!”

Eugene Ngoetjana, generalsekreterare för BRICS South Africa (en internationell allians), delade sitt intryck av det nya centret som ”en magisk plats fylld med verktyg för självhjälp och storslagna utsikter över berg som ser ut som om de skapats av gudarna själva.

Det här nya centret kommunicerar hopp, återhämtningsförmåga och den omvälvande förmågan hos rehabilitering för att inspirera till varaktig förändring. Det erbjuder verktygen som behövs för att bekämpa missbruk. Narconon innebär mindre droger, mindre brott och mindre pengar i fel händer som bara vidmakthåller ondskan. Och det är den mäktigaste katalysatorn för förändring man kan föreställa sig”, sade han inför entusiastiska applåder.

Thamsanqa Maqubela, en internationellt erkänd forskare, vd och grundare av South African Council for Graduates, berättade för publiken att i Afrika är ”60 procent av alla ungdomar arbetslösa och över 50 procent av alla collegeutexaminerade kan inte hitta något jobb.

Undersökningar visar att gatudroger, alkohol och receptbelagda preparat är vanligare bland arbetslösa. Jag har sett droger slita isär grupper, lämna människor utan hopp och förstöra deras framtid”, sade han. ”Och under det hela kände jag att det inte fanns någonting jag kunde göra. Det vill säga, inte förrän jag upptäckte en glimt av solsken och hopp ... Narconon.

Genom den ärade L. Ron Hubbards livräddande teknologi stärker ni våra utexaminerade. Ni styr bort dem från lidande och tar dem till höjder av frihet som man knappast kan föreställa sig. Mitt hjärta är fyllt av glädje för den ljusa framtid som kommer att skapas genom det nya Narconon Afrika.”

Busisiwe Memela är direktör för South African Social Security Agency, ett nationellt organ hos de sydafrikanska myndigheterna som har i uppdrag att förvalta socialhjälp och pension åt sydafrikanska medborgare.

”Under mitt liv och arbete inom social utveckling och samhällsservice”, sade hon till publiken, ”har jag observerat två kalla, hårda fakta. Ett: missbruk förstör liv. Och två: det finns en ständigt ökande efterfrågan på effektiva lösningar. Våra samhällen behöver hjälp.

Faktum är att jag ser hos Narconon en stark partner. En partner som jag kan arbeta tillsammans med för att bryta rehabiliteringens glastak. Vi kommer att förändra vårt land – gata för gata och samhälle för samhälle”, tillade Memela. ”Det har sagts att vi i de mörkaste skyarna ser de ljusaste stjärnorna. Så idag strålar hela Sydafrika klart.”

Den sista talaren, biskop Thabo Mapela, viceordförande för South African Christian Ministers Council, sammanfattade det hopp som detta nya center för drogrehabilitering för med sig till Afrika. ”Jag ser ett högst effektivt program som ger Människan kunskapen för och förmågan att ta kontroll över sitt liv. Ni tillhandahåller kunskap som kan hjälpa till att föra människor tillbaka till Gud och vända på samhällets moraliska nedgång.

Och nu med denna perfekta anläggning ser man tydligt hur det kommer sig att ni rehabiliterar liv som ingen annan inom området för drogrehabilitering”, förklarade biskop Mapela inför ökande applåder. ”Vårt land och vår kontinent behöver det här. Vår stora ledare Mandela sade: ’Att vara fri innebär inte bara att man gör sig fri från sina bojor, utan att leva på ett sätt som respekterar och förhöjer andra människors frihet.’ Och det är vad jag ser hos det här nya Narconon-centret.”


Narconon firar över 50 år av att rädda liv och berömmer sig av center i fler länder än något annat drogrehabiliteringsprogram i världen, med ett internationellt nätverk som omfattar sex kontinenter.

Narconon är unikt bland drogrehabiliteringsprogram på så sätt att det erbjuder drogfri, icke-medicinsk avvänjning för att få slut på missbruk. Narconons avgiftningsmetod är baserad på L. Ron Hubbards upptäckt att rester av droger finns kvar i fettvävnaderna i kroppen långt efter själva användningen av droger. Den här banbrytande processen befriar kroppen från dessa giftiga substanser. Något som också är unikt med programmet är det faktum att det riktar sig till den fysiska och mentala smärtan som fick personen att börja med droger från första början, vilket bidrar till att säkerställa att personen aldrig vänder sig till droger igen.

Idag lever tusentals och åter tusentals tidigare Narconon-deltagare drogfria liv.


Det nya Kontinentala Narconon-centret i Sydafrika står nu som en av pelarna i ett Narconon-nätverk som leds av Narconon Arrowhead, flaggskeppscentret för drogrehabilitering och det internationella utbildningscentret, vilket ligger i sydöstra Oklahoma och är världens största anläggning av detta slag. Nätverket inkluderar dessutom Kontinentala Narconon Europa vid den idylliska sjön Arresø i Danmark; Kontinentala Narconon för Latinamerika på en historisk hacienda i Villa Victoria i Mexiko; Kontinentala Narconon Storbritannien, som ligger på en lantegendom i East Sussex; Narconon Suncoast, mitt bland tre hektar fridfull skogsmark i Clearwater i Florida; ett Narconon som betjänar artister och ledare på en egendom i Ojai i Kalifornien uppe på en bergstopp; och Narconon Nepal i skuggan av Himalaya uppe på Hubbard’s Peak, som fått sitt namn som en hyllning till L. Ron Hubbard.

För mer information, besök narconon.se.