GOLDEN ERA PRODUCTIONS

Golden Era Productions är Scientology Kyrkans film- och ljudproduktionsstudio som är hängiven att upprätthålla arvet av grundaren L. Ron Hubbards audiovisuella verk.

När Scientology föddes i början av denna audiovisuella tidsålder föreställde sig mr Hubbard filmer som ett kraftfullt sätt att kommunicera religionen till alla och envar. Därför skrev han filmer för att ge en introduktion till Dianetics och Scientology, upplysa människor om Kyrkans tjänster och demonstrera religionens korrekta och standardmässiga utövning. Han byggde på de mest avancerade teknikerna inom branschen och testade, utvecklade och systematiserade banbrytande procedurer för filmskapande och ljudinspelning samtidigt som han regisserade den första av dessa filmer. Han skrev också instruktionsmaterial för den audiovisuella konst som Kyrkans personal använder.

Sedan Golden Era Productions ursprungligen etablerades 1978 har den utvecklats till ett toppmodernt produktionskomplex. Anläggningen ligger på en 200 hektar stor egendom i Riverside i Kalifornien och omfattar en 7 430 kvadratmeter stor filmstudio och förstklassiga redigeringsstudior för postproduktion. En musikinspelnings‑ och mixningsstudio i världsklass. Ett banbrytande filmlaboratorium och en ljudrestaureringsstudio som är ledande inom området audiovisuell restaurering och bevarande. Allt det, och mer, är där Golden Era Productions producerar mr Hubbards filmer och föreläsningar i Dianetics och Scientology, samt audiovisuellt material för de samhällsförbättrande program som baseras på hans upptäckter – och allt på den högsta nivån av teknisk och estetisk kvalitet.

VIDEO

FOTON