GOLDEN ERA PRODUCTIONS

Scientology är verkligen en religion för det tjugoförsta århundradet och utnyttjar därför det nya millenniets teknologi för att utföra sitt religiösa uppdrag. I detta syfte gick Scientology Kyrkan in i multimediatidsåldern i och med etablering av högteknologiska film- och audioanläggningar vid Golden Era Productions. Detta dissemineringscenter för hela religionen Scientology ligger på 500 tunnland i södra Kalifornien och är ansvarigt för alla produktioner i samband med film, video, tv, internet och internationella event.

VIDEO

FOTON