EAST GRINSTEAD I ENGLAND

ETT MONUMENTALT IAS-FIRANDE MARKERAR EN OFÖRGLÖMLIG ERA AV GLOBAL HUMANITÄR INVERKAN

3 NOVEMBER 2023

Medlemmar av International Association of Scientologists (IAS) som representerar 90 länder samlades i East Grinstead, södra England, för ett helglångt firande som hedrar fyra historiska år av hängivenhet, beslutsamhet och prestation.

Det var ett firande utan like i IAS historia.

Timme efter timme dansade strålkastare längs de häckkantade vägarna på landsbygden i West Sussex när tusentals Scientologists från världens alla hörn reste till L. Ron Hubbards legendariska hem i Storbritannien – Saint Hill. De tidlösa tonerna från de skotska höglandssäckpiporna och en trumkår sköt uppför slottstornen och över böljande kullar för att välkomna de elegant klädda gästerna. Det var början på den efterlängtade helgen för IAS-jubileet.

”Ikväll ska vi traditionsenligt se över allt som följde på vårt IAS-löfte till mänskligheten, och i det avseendet, betydelsen av Fullt ansvar”, inledde mr Miscavige med.

Den förväntansfulla folkmassan samlades från hela Storbritannien, Europa, USA och så långt bort som Afrika och Asien, och vandrade in i det praktfulla stora tältet. När scenen började lysa, vilket utgjorde början på det första evenemanget, gjorde mr David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, sin entré till en stormande stående ovation – av historisk längd.

”Ikväll ska vi traditionsenligt se över allt som följde på vårt IAS-löfte till mänskligheten, och i det avseendet, betydelsen av Fullt ansvar”, inledde mr Miscavige med. Detta löfte, undertecknat på Saint Hill 1984 av mr Miscavige och ett fåtal modiga individer, markerade födelsen av IAS och dess bestående syfte att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och Scientologists för att uppnå Scientologys mål.

”Så ja, kvällens presentation kommer att omfatta storslagna prestationer: från global räddning för förtryckta folk till Scientology Volontärernas reservationslösa hjälp. Och baserat på samma ekvation ska ni också få träffa årets vinnare av IAS frihetsmedalj, och därmed de som personifierar ’kompromisslöst engagemang’. Och till sist får ni inte bara se en, inte två, inte tre, utan faktiskt fyra nya ideala anläggningar. När ni har sett dem alla, kommer det att ha fått er att tappa andan.”

Och därmed under ett fascinerande tretimmarsfirande presenterade mr Miscavige de respektingivande höjdpunkterna för allt IAS fick till stånd över hela världen vid varje latitud och longitud under de senaste fyra åren.

IAS LEVERERAR VÄRLDEN ÖVER

Scientologys grundare L. Ron Hubbard skrev: ”Folk levde i ett system av korrekthet och saker och ting gick bara rätt så länge som ingenting gick fel. Men så en dag går saker och ting fel.” Det var orden mr Miscavige inledde med när han beskrev hur IAS ryckte ut under den globala krisen.

Först med en Scientology Volontär-styrka som är större än någonsin i historien och vilken levererade 9 miljoner timmar individuell hjälp mellan 2020 och 2023.

Sedan, när Kyrkan erbjöd hjälp i etern och online, kom efterfrågan på lösningar. Kyrkan svarade med distribution av 45 miljoner artiklar humanitärt material.

Varpå tacksamhet strömmade in från sådana som USA:s federala krismyndighet, Kanadas underhus, Afrikanska unionen och från alla andra platser runtom i världen, och på så sätt skapades samarbeten i alla sektorer och samhällsskikt – hela 29 000 nya samarbeten på bara de senaste fyra åren.

Samtidigt upptäckte människor svaren de letade efter på Scientology Network, med mer än 20 miljoner nya tittare.

När det gäller IAS som uppfyller sitt löfte att skydda religionen Scientology och dess församlingsmedlemmar världen över, räknade mr Miscavige upp en ändlös rad religiösa erkännanden, till och med under lockdowns och restriktioner på senare tid:

 • År 2022, med den centralamerikanska nationen Panama som ger fullt religiöst erkännande till Kyrkan som en skattebefriad religiös enhet;
 • År 2022, Nederländerna, ”porten till Europa”, som beviljar allmännyttig status och därmed fullt religiöst erkännande till Scientology-kyrkan;
 • Och år 2023, vid källan för filosofin, då landet Grekland överräcker ett gudtjänstlokalstillstånd, vilket officiellt erkänner Scientology som en religion.
 • OMDANAR MENTALVÅRDEN

  Presentationen av IAS bedrifter fortsatte med Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR), vilket kulminerade i en berättelse om obeveklig ihärdighet. Platsen var FN:s europeiska huvudkontor i Genève i Schweiz. Den banbrytande segern var resultatet av flera decenniers arbete av KMR. Efter att ha rapporterat om psykiatriska övergrepp år efter år i totalt 18 länder, fick KMR en formell inbjudan till en första FN-konsultation om mänskliga rättigheter inom mentalvården. KMR presenterade expertutlåtanden för att kraftfullt kräva ett förbud mot ”tvång och frihetsberövanden inom mentalvården”. När Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter lade fram mentalvårdsförslaget inför FN:s råd för mänskliga rättigheter, inleddes en fullständig förändring inom mentalvårdsområdet. Rådets slutliga rapport och medföljande gemensamma Världshälso­organisations­riktlinjer för genomförande, vilka båda nämner KMR:s bidrag, anger officiellt med en FN-bestämmelse:

 • ”Påtvingad och ofrivillig behandling är föråldrad, ineffektiv och oförenlig med mänskliga rättigheter.”
 • ”Alla nationer bör upphäva tvångsintagning.”
 • ”Alla nationer bör sluta med tvångsbehandlingsmetoder.”
 • ”Skapandet av nya psykiatriska sjukhus är förbjudet.”
 • GLOBAL HUMANITÄR MISSION

  Mr Miscavige förde publiken vidare under den världsomspännande översynen av Kyrkans humanitära mission och satte i fokus de IAS-sponsrade utbildningsinitiativen som används överallt: Enade för mänskliga rättigheter för att göra den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna till ett faktum i varje land; Vägen till lycka för att återställa värdighet och heder hos Mänskligheten genom moral baserad på sunt förnuft; och Drogfri värld för att vända på drogmissbruk för en generation med Sanningen om droger. Följande är bara ett axplock av prestationer som uppnåtts från 2020 till 2023:

 • I El Salvador, där Enade för mänskliga rättigheter inspirerade till ett löfte om obligatorisk undervisning i mänskliga rättigheter; i Sydkorea, i samarbete med världens mest framstående människorättsförsvarare vid världstoppmötet för Nobels fredspristagare; och till sist, vid Förenta Nationerna i New York, där dignitärer och delegater stödde en brådskande förklaring till världens regeringar om mänskliga rättigheter genom utbildning.
 • I Brasilien, där en scoutledare integrerade Vägen till lycka i scoutingläroplanen, med sina avdelningar som fick specialmärken för var och en av bokens 21 levnadsregler. Så småningom kom scoutledaren att exportera programmet till scoutavdelningar i 17 brasilianska delstater och sedan till ytterligare 15 länder – från Angola till Egypten och från Portugal till Bangladesh.
 • I USA, där NFL-legenden Marshall Faulk upptäckte Sanningen om droger-kampanjen för undervisning av ungdomar och gick med som nationell talesperson för Stiftelsen för en drogfri värld. Denna Hall of Famer tar kampanjen till ungdomar över hela landet för att hjälpa till att hålla dem borta från droger. Hans budskap: ”Jag försöker inte säga åt dig vad du ska göra. Jag försöker bara lära dig så att du vet vad du ska göra.” Faulk ledde också kampanjen till Super Bowl, och fick ut budskapet med omfattande distribution och medial uppmärksamhet i Miami (2020), Los Angeles (2022) och Phoenix (2023), vilket upplyste 88 miljoner amerikaner om Sanningen om droger.
 • Under de senaste fyra åren har IAS-sponsrade humanitära initiativ nått flera milstolpar:

 • lärde mer än 40 miljoner människor deras obestridliga rättigheter, som de beskrivs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna;
 • ett moraliskt återuppvaknande skapades genom att placera Vägen till lycka i händerna på 139 miljoner individer på 118 språk;
 • Sanningen om droger-rörelsen främjades med spridningen av sammanlagt 150 miljoner häften världen över; och
 • allt som allt, genom IAS-sponsrade kampanjer, upplyftes mer än 300 miljoner individer överallt i världen.
 • ORUBBLIG SCIENTOLOGY VOLONTÄR-HJÄLP

  Mr Miscavige riktade sedan strålkastarljuset mot Kyrkans internationella volontärstyrka, Scientology Volontärerna. Gruppen ryckte ut vid varje större naturkatastrof under de senaste fyra åren – i efterdyningarna av en förödande jordbävning i Kashmir, tyfoner i Japan, katastrofartade bränder i Australien, översvämningar i Indonesien, ett vulkanutbrott på Saint Vincent, monsuner i Pakistan och orkaner på Floridas sydvästra kust. Allt som allt gav Scientology Volontärer hjälp i främsta linjen på 45 katastrofplatser i 20 länder.

  Mr Miscavige fortsatte sedan med en storslagen berättelse om vad som åstadkommits i namn av Scientology Volontärernas större mission – att lyfta individer med teknologin för livet som finns i Scientology-handboken. Det är berättelsen om Sydafrika, där Kyrkan stärkte praktiskt taget varje pelare i det sydafrikanska samhället – räddningspersonal, lärare, religiösa ledare och kommunala, provinsiella och nationella tjänstemän. Totalt sett har Kyrkan utexaminerat mer än 22 000 nya Scientology Volontärer, som nu betjänar samhällen över hela landet.

  Som ett sista uttalande om Scientology Volontärer tillkännagav mr Miscavige den kommande tv-premiären av Operation: Gör något åt det, en dokumentärfilm som skildrar Kyrkans berättelse om mänsklighet, hopp och hjälp i global respons på pandemin. Dokumentären kommer att visas på Scientology Network den 5 december under Internationella volontärdagen.

  SOM ETT ERKÄNNANDE FÖR FÖREDÖMLIGA PRESTATIONER

  Mr Miscavige satte kronan på verket för kvällen genom att överräcka den berömda IAS-frihetsmedaljen, som ett erkännande av Scientologists för deras extraordinära humanitära insatser. För första gången någonsin är var och en av medaljmottagarna Nya OT VIII.

 • Yuzuru Ogura, Tokyo i Japan: I ett land där psykiatriker dolde sina brott bakom ordspråket ”Inte se något ont, inte höra något ont, och inte säga något ont”, bröt Yuzuru Ogura tystnaden och avslöjade deras hemligheter. Han avslöjade även bluffen ”polyfarmaci” – den psykiatriska praxisen att överförskriva psykofarmaka som alltför ofta leder till självmord. Yuzuru såg till att allvarliga straff riktades mot psykiatriker som överförskriver, och hjälpte i slutändan till att minska antalet självmord i landet med hela 34 procent. Därefter avslöjade Yuzuru kriminella övergrepp på psykiatriska sjukhus, och åberopade lagar som skyddar patienter och visselblåsare och garanterar att psykiatriska övergrepp för alltid kommer att ses, höras och talas om i Japan.
 • Salomon och Lucy Dabbah, Mexico City i Mexiko: Som stolta Mexico City-invånare bildade Salomon och Lucy Dabbah Drogfri värld Mexiko för att nå ungdomar innan de kunde rekryteras av drogkarteller. Paret Dabbah uppnådde maximal inverkan genom att utbilda nästan 5 000 lärare som kom att undervisa mer än 2,1 miljoner elever. För att sprida denna utbildning över generationer, arbetade Drogfri värld tillsammans med utbildningsministeriet för att lära ut Sanningen om droger till varje elev i varje skola och universitet i hela delstaten Mexiko.
 • Giselle Lima, Panama City i Panama: Efter att ha gått uppför Scientologys Bro till total frihet inspirerades Giselle Lima till att ta större ansvar för sitt adopterade hemland Panama. Följaktligen spred hon Kyrkans humanitära kampanjer över hela landet. Dessutom etablerade Giselle inte bara landets första Scientology-mission och öppnade portarna till Bron för alla på vid gavel, utan hon säkrade också fullt religiöst erkännande och skattebefrielse för Scientology i Republiken Panama.
 • SER MOT FRAMTIDEN

  Som kronan på verket för den makalösa kvällen och dess snabba genomgång av fyra monumentala år, vände sig mr Miscavige sedan till en strålande och gränslös framtid och presenterade kommande expansion för Kyrkan över hela Scientologys värld. Denna expansiva framtid består av 10 nya ideala anläggningar med invigningar som snabbt närmar sig under de kommande dagarna, veckorna och månaderna – med början omedelbart i november, och fortsätter genom december, januari och vidare under 2024. Faktum är att Kyrkans tillväxt är så stor att band är redo att klippas från Europa till Afrika och över hela Nordamerika.

  EXPANDERAR IAS HUMANITÄRA INITIATIV

  På lördagsmorgonen var IAS-seminariet för de globala räddningskampanjerna fullsatt med IAS-medlemmar som informerades om lanseringen av ett nytt år av globala humanitära initiativ. Scientologists från hela världen gick med i IAS-sponsrade kampanjer för att ge humanitära lösningar till sina samhällen: Vägen till lycka, Stiftelsen för en drogfri värld, Enade för mänskliga rättigheter, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Scientology Volontärerna.

  EN KVÄLL MED ELEGANTA HYLLNINGAR

  På lördagskvällen kom det stora tältet till strålande liv som platsen för IAS årliga Patronbankett. Smokingtillställningen hyllade IAS-medlemmar från 59 länder för deras ständiga engagemang för att främja IAS humanitära rörelse. Kvällen fick ännu större betydelse med tanke på att nästan 5 000 Scientologists under de fyra år som gått sedan den senaste Patronbanketten vid Saint Hill blev Patrons i IAS – högst i historien.

  SAINT HILLS VÄLGÖRENHETSKONSERT

  Helgen med IAS-festligheter avslutades söndagskvällen med Saint Hills 23:e årliga välgörenhetskonsert. Evenemanget, som förde vidare en Saint Hill-tradition av filantropi som inleddes av L. Ron Hubbard, gagnar lokala välgörenhets­organisationer för att hjälpa dem att uppnå sina mål för att förbättra samhället i stort. Bland deltagarna fanns representanter och volontärer från välgörenhets­organisationer i East Grinstead och Mid Sussex-distriktet, inklusive årets mottagare: Queen Victoria Hospital, East Grinstead Lions Club, Age UK, Access2Adventure och Crowborough Hospital. Bland kvällens ärade gäster fanns borgmästaren och borgmästarinnan i East Grinstead och kommunfullmäktige i East Grinstead, Crawley, Tonbridge och Godalming.

  Konserten, som presenterades av den prisbelönta skådespelerskan Jenna Elfman, bjöd på en mängd olika artister och musikstilar, från Saint Hills eget – och Storbritanniens främsta – jive- och swingband, Jive Aces, till den Oscarsnominerade kompositören och artisten Mark Isham, till den världsberömda virtuosa konsertpianisten, den enastående Cyprien Katsaris.


  IAS, som bildades 1984, är Scientologys officiella medlemsorganisation. Den är öppen för alla Scientologists från varje land och har nu medlemmar från inte mindre än 158 länder. IAS syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och Scientologists över hela världen, så att Scientologys mål, som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där Människan är fri att stiga mot högre höjder.”