IAS

PÅMINNER VÄRLDEN
ATT VÅR HJÄLP ÄR DIN

Den 3 november 2023 samlades medlemmar av International Association of Scientologists (IAS), som representerade 90 nationer i Storbritannien för International Association of Scientologists 39‑årsjubileum.

Mr Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, välkomnade tusentals Scientologists och supportrar av Scientology-kyrkan till det helglånga IAS-jubileumsfirandet. Denna tilldragelse markerade fyra historiska år av enastående humanitära insatser.
Vi sponsrarhumanitärakampanjer
Så oavsett
timme
dag
kontinent
Hittar man
OSS

ÅTERSTÄLLER VÄRDIGHET
INOM MENTALVÅRDEN

Under mer än 50 år har Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR, på engelska Citizens Commission on Human Rights – CCHR) skyddat individer världen över från tvångsmetoder och övergrepp inom mentalvården.

Mobiliserar för människors skydd.

KMR skickar ut slagkraftiga vandringsutställningar på fyra kontinenter för att avslöja den psykiatriska industrins många övergrepp. Bara under de sista fyra åren upplyste KMR en ny person var 20:e sekund och gjorde så småningom mer än 50 miljoner människor medvetna om psykiatrins ohyggligheter.
Morelos i Mexiko
Turin i Italien
Ottawa i Kanada
Milano i Italien
Taichung i Taiwan
San Francisco i Kalifornien
Osaka i Japan
Boston i Massachusetts
Turin i Italien

Går ut på gatorna för att få slut på psykiatriska övergrepp.

KMR:s marscher mot övergrepp inom mentalvården har inspirerat till förändring ett steg i taget, och har spelat en viktig roll när det gäller att informera och upplysa miljontals människor världen över – från Italien och Ungern till Tyskland och Frankrike, och från Storbritannien till USA.
Florens i Italien
Paris i Frankrike
London i Storbritannien
Wien i Österrike
Magdeburg i Tyskland
Washington, DC
Paris i Frankrike
Kapstaden i Sydafrika
Paris i Frankrike
San Francisco i Kalifornien
Paris i Frankrike
50,000,000
individer som har informerats om psykiatrins ohyggligheter
SCHWEIZ

Utrotar psykiatriska övergrepp i namn av mänskliga rättigheter.

KMR har arbetat i årtionden för att överbrygga en skriande lucka i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, ett viktigt dokument undertecknat efter andra världskriget, som ledde till tvångsintagning av patienter och spridningen av tvångspsykiatri.
Efter flera års rapportering om psykiatriska övergrepp i totalt 18 länder fick KMR en formell inbjudan till en första FN-konsultation om mänskliga rättigheter inom mentalvården. KMR presenterade expertutlåtanden för att kraftfullt kräva ett förbud mot ”tvång och frihetsberövanden inom mentalvården”. När FN:s högkommissarie lade fram mentalvårdsförslaget inför FN:s råd för mänskliga rättigheter, inleddes en fullständig förändring för att bevara och skydda mänskliga rättigheter inom mentalvårdsområdet.
FN fastslog officiellt:
”Påtvingad och ofrivillig behandling är föråldrad, ineffektiv och oförenlig med mänskliga rättigheter.”
”Alla nationer bör upphäva tvångsintagning.”
”Alla nationer bör sluta med tvångsbehandling.”
”Skapandet av nya psykiatriska sjukhus är förbjudet.”
JAPAN

Avslöjar psykiatrin i den uppgående solens land.

I ett land där psykiatriker dolde sina brott bakom ordspråket ”Inte se något ont, inte höra något ont, och inte säga något ont”, bröt Yuzuru Ogura tystnaden och avslöjade deras hemligheter. Han avslöjade bluffen ”polyfarmaci” – självmordsframkallande överförskrivning av psykofarmaka. Yuzuru såg till att allvarliga straff riktades mot denna praxis, och hjälpte i slutändan till att minska antalet självmord i landet med hela 34 procent. Därefter avslöjade Yuzuru kriminella övergrepp på psykiatriska sjukhus, och åberopade lagar som skyddar patienter och visselblåsare och garanterar att psykiatriska övergrepp för alltid kommer att ses, höras och talas om i Japan.
Enligt japansk lag måste alla patientövergrepp som avslöjas på psykiatriska sjukhus omedelbart rapporteras.

VÄCKER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
TILL LIV

Scientology-kyrkan har länge kämpat för frihet för alla. Därför sponsrar den ett av världens mest omfattande initiativ för undervisning i och allmän information om mänskliga rättigheter, Enade för mänskliga rättigheter, och för ungdomar, Ungdomar för mänskliga rättigheter.

Undervisning om mänskliga rättigheter i global skala.

Under de senaste fyra åren har Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter nått milstolpar, efter att nu ha lärt mer än 41 miljoner människor om deras obestridliga rättigheter.
New York City i New York
”Gratulerar till era prestationer i främjandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i länder runtom i världen.”
– Lokalt samordningskontor
för FN
”Gratulerar till era prestationer i främjandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i länder runtom i världen.”
– Lokalt samordningskontor
för FN
”Vi anser att ni är våra partners i undervisning om mänskliga rättigheter.”
– Akademiska rådet
Nobels fredspristagares toppmöte
”Vi anser att ni är våra partners i undervisning om mänskliga rättigheter.”
– Akademiska rådet
Nobels fredspristagares toppmöte
”Ungdomar för mänskliga rättigheter inspirerar tusentals människor att bli förespråkare för tolerans och fred.”
– Kongressledamot, Nayarit i Mexiko
”Ungdomar för mänskliga rättigheter inspirerar tusentals människor att bli förespråkare för tolerans och fred.”
– Kongressledamot, Nayarit i Mexiko
Oaxaca i Mexiko
Calcutta i Indien
Oaxaca i Mexiko
Saint-Denis i Frankrike
Clearwater i Florida
Los Angeles i Kalifornien
Bhaktapur i Nepal
Kansas City i Missouri
Köpenhamn i Danmark
Tepic i Mexiko
Karjan i Indien
Aldea la Palmilla i Guatemala
Sydney i Australien
Katmandu i Nepal
Florens i Italien
Canberra i Australien
Toronto i Kanada
Quatre Bornes i Mauritius

Enade för mänskliga rättigheter
runtom i världen

41,000,000
undervisade i mänskliga rättigheter

VÄGEN TILL
LYCKA

Vägen till lycka, en bok om moraliska värden baserad helt på sunt förnuft, innehåller 21 praktiska levnadsregler att leva efter. Boken har delats med andra på 118 språk i 190 länder och hjälpt till att öka tolerans och förståelse mellan individer, samhällen och nationer – vilket skapar en tryggare och mer medkännande värld för alla.
BRASILIEN

Hjälper scouter blomstra och lyckas.

I Brasilien integrerade en scoutledare Vägen till lycka i scoutingläroplanen, med sina avdelningar som fick specialmärken för var och en av bokens 21 levnadsregler. Så småningom kom scoutledaren att exportera programmet till scoutavdelningar i 17 brasilianska delstater och sedan till ytterligare 15 länder – från Angola till Egypten och från Portugal till Bangladesh.
Vägen till lycka skapar starka framtida ledare och återställer värderingar i vårt land.”
– Aracaju-kommunen
Sergipe i Brasilien
Vägen till lycka skapar starka framtida ledare och återställer värderingar i vårt land.”
– Aracaju-kommunen
Sergipe i Brasilien

Vägen till lycka
runtom i världen

139,000,000
exemplar av Vägen till lycka som delats ut

SPRIDER
SANNINGEN OM DROGER

Stiftelsen för en drogfri värld grundades 2006 och har stärkt barn, ungdomar och vuxna med faktisk information om droger och alkohol. Beväpnade med rätt fakta – inte åsikter, prat eller skrämseltaktik – kan folk fatta välgrundade beslut och leva drogfria.
FÖRENTA STATERNA

Marshall Faulk
En analys av Drogfri världs spelstrategi.

I USA upptäckte NFL-legenden Marshall Faulk Sanningen om droger-kampanjen för undervisning av ungdomar och gick med som nationell talesperson för Stiftelsen för en drogfri värld. Denna Hall of Famer tar kampanjen till ungdomar över hela landet för att hjälpa till att hålla dem borta från droger. Hans budskap: ”Jag försöker inte säga åt dig vad du ska göra. Jag försöker bara lära dig så att du vet vad du ska göra.” Faulk ledde också kampanjen till Super Bowl, och fick ut budskapet med omfattande distribution och medial uppmärksamhet i Miami (2020), Los Angeles (2022) och Phoenix (2023), vilket upplyste 88 miljoner amerikaner om Sanningen om droger.