ETT ÅRTIONDE AV PRESTATIONER

20102020
KUNSKAPENS GULDÅLDER
FULLBORDAD
15 MILJONER ORD
1581 FÖRELÄSNINGAR
173 KURSER
OCH FÖR ATT TA DET
ÖVERALLT …
BYGGDE VI ETT
FÖRLAGS-
KRAFTPAKET
280000 BÖCKER PER VECKA
SEDAN SATTE VI IGÅNG OCH TURBOLADDADE
VÅR HUMANITÄRA HJÄLP ...
MED ETT GLOBALT
DISTRIBUTIONSCENTER
BYGGT FÖR SCIENTOLOGYS SPRIDNING
130000 PUBLIKATIONER PER DAG
190 LÄNDER SOM NÅTTS
OCH VI
BEVITTNADE …
CLEAR TILL EVIGHETEN
PÅ RIKTIGT
100 % STANDARD-
UTBILDNING
100 % STANDARD-
PROCESSING
4076979 INDIVIDUELLA ARTIKLAR SOM PRODUCERATS
STÖRSTA UTBILDNINGSPROGRAMMET
I HISTORIEN
VILKET LEDDE TILL
ÖGONBLICKET DÅ VI ...
INVIGDE VÅRT
ANDLIGA HUVUDSÄTE
OCH OBEVEKLIGT
SKAPADE VI EN LEVANDE BRO
I JORDENS ALLA HÖRN.
TILLS VI ÖPPNADE ...
VÅRT IDEALA ADVANCED ORGANIZATION & SAINT HILL
AFRICA
OCH SEDAN BERÄTTADE VI
FÖR HELA VÄRLDEN
MED
GLOBAL
SPRIDNING

Kyrklig ledare avslöjar att en ny kanal kommer att visa Scientology Kyrkan för världen och besvara frågor för de nyfikna.

VISA LANSERINGSPROGRAMMET
57
INDUSTRIUTMÄRKELSER