DAVID MISCAVIGE:
TILLGODOSER DEN GLOBALA EFTERFRÅGAN
VÄRLDENS STÖRSTA DIGITALA FÖRLAG

Sedan publiceringen av Grundernas böcker och föreläsningar i Dianetics och Scientology 2007, har scientologer strömmat in i sina kyrkor i större antal än någonsin. Efterfrågan på material har ökat enormt, och medan församlingsmedlemmarna har gått framåt igenom dessa böcker och föreläsningar, har antalet nya människor som kommer in för att ta reda på vad Scientology handlar om också ökat. Faktum är att religionen Scientology nu upplever sin största expansionsperiod i historien, samtidigt som allmänhetens efterfrågan på L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar har ökat i över 200 länder, 150 kulturer och på omkring 50 språk.

För att tillgodose denna efterfrågan har det krävts anläggningar för att tillhandahålla böcker och föreläsningar på varje språk, oavsett kvantitet, tillräckligt snabbt och ekonomiskt – och oavsett om det är 500 exemplar av en titel på swahili för Uganda eller en miljon på engelska. Inget konventionellt tryckeri hade kunnat hantera det – inte med ett bibliotek på 2 500 föreläsningar som ska publiceras på 50 språk. Tidsramarna skulle aldrig ha kunnat uppfyllas och tryckningskostnaderna för ett relativt litet antal böcker för nya pionjärområden skulle ha inneburit ett oöverstigligt hinder.

En ny förlagsstrategi behövdes och under ledning av David Miscavige utvecklades denna strategi och genomfördes i början av 2007 – redan innan publiceringen av Grunderna.

All produktion av böcker och föreläsningar på cd etablerades internt – hela linjen, från början och ända fram till distribution: tryckning, foliering, prägling, laminering, cd-produktion, förpackning och frakt. Kyrkans förlagsverksamhet är nu världens största helt digitala, ”print-on-demand”-anläggningar som upptar enorma byggnader. Följaktligen besöks deras precisionsverksamhet regelbundet av ledare inom industrin, eftersom de är förebilder för nytänkande och effektivitet.

Bridge Publications tillverkar alla Dianetik- och Scientologi-böcker, föreläsningar och kurshäften för Nord- och Sydamerika, Asien och resten av världen, utom Europa och Storbritannien som faller under New Era Publications i Köpenhamn. Tillsammans kan Bridge och New Era trycka 1,3 miljoner böcker och 1 miljon cd-skivor i veckan. Årligen blir detta 67 miljoner böcker och 52 miljoner cd-skivor.

Lägger man till pocketböcker och kurshäften skulle de tryckta sidorna, om man placerade dem efter varandra, räcka till månen och tillbaka.

Med digital tryckning och ”print-on-demand”, har produktionen skjutit i höjden och håller jämna steg med efterfrågan. Åttio miljoner böcker och föreläsningar av L. Ron Hubbard distribuerades enbart mellan 2004 och 2009, vilket var mer än under de föregående 50 åren – och 70 miljoner från 2007 till 2010.

Och med L. Ron Hubbards alla religiösa verk nu tillgängliga för alla människor världen över, har resultatet blivit en renässans för religionen Scientology.

L. Ron Hubbards böcker vinner 18 utmärkelser för design

Under 2008–2009 belönades Bridge Publications, Inc. med 18 utmärkelser för ypperlighet i design, tryckning och produktion. Utmärkelserna för L. Ron Hubbards böcker inkluderade Gold Ink Award 2008, American In-House Design Award 2008, National Best Books 2008 och Next Generation Indie Book Award 2009.