DAVID MISCAVIGE:
INTERNATIONAL DISSEMINATION & DISTRIBUTION CENTER
FÖRSER MILJONTALS MÄNNISKOR MED LÖSNINGAR

Det nya 17 000 kvadratmeter stora Scientology Dissemination and Distribution Center är en unik trycknings- och produktionsanläggning. Här finns tillverkning, distribution och administration allt under ett tak och det bemannas helt av kyrkans personal. Detta nya center skapar dissemineringsmaterial för mer än 10 000 Scientology Kyrkor, missioner och anslutna grupper världen över, vilket gör det möjligt för dessa organisationer att tillgodose den stora efterfrågan på Scientologi-tjänster och -program.

Den 121 ton tunga rotationspressen använder rullar med 16 kilometer papper och kan skriva ut 55 000 sidor per timme, på mer än ett dussin språk.

I tryckeriets ankare är en specialbyggd 121 tons rotationspress. Den skriver bland annat ut kyrkans tidningar på 15 språk, med en global spridning till miljontals människor.  Pressen tillgodoser dessa olika behov med förmågan att automatiskt växla utskriftsjobb från ett språk till ett annat. Den skriver ut med en hastighet av 55 000 sidor per timme. Anläggningen innefattar både arkmatade och digitala tryckpressar för att producera hundratusentals informationstrycksaker som kyrkans organisationer använder för att introducera sina samhällen till religionen Scientology och dess tjänster. 

Scientology Dissemination and Distribution Center producerar dessutom allt utbildningsmaterial för kyrkans sponsrade humanitära program, inklusive världens största icke-statliga initiativ för mänskliga rättigheter och världens största icke-statliga program för drogmedvetenhet. Kyrkan erbjuder dessa undervisningsmaterial till skolor, medborgargrupper, myndigheter, polis och institutioner inom den privata sektorn utan kostnad. Eftersom allt material nu produceras internt kan Kyrkan nu producera 35 miljoner droginformationshäften för samma summa som det tidigare kostade att producera 3,5 miljoner häften, och på så sätt nå 10 gånger så många ungdomar i riskzonen.

Anläggningen inkluderar dessutom en lagerlokal och ett distributionsdepartement. Postbehandlingssystemet är fullt automatiserat och klarar av att adressera 150 000 trycksaker var åttonde timme. Hela fraktlinjen klarar av att frakta mer än 500 000 lådor och enskilda artiklar varje vecka.

Centret inkluderar dessutom anläggningar för att tillverka den välkända uniformen för det växande antalet frivilliga inom Scientology Kyrkans sponsrade program, inklusive t-shirts, kepsar, jackor och andra insignier för Enade för mänskliga rättigheter, Ungdomar för mänskliga rättigheter, Sanningen om droger samt Scientologys frivilligpastorer.

Med den nya Scientology Dissemination and Distribution Center kan Kyrkan erbjuda sin hjälp till miljontals mer människor på varje kontinent för att uppnå sina mål: En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.