DAVID MISCAVIGE:

EN TJUGOFÖRSTA ÅRHUNDRADETS RELIGION I MULTIMEDIANS TIDSÅLDER

Scientology är verkligen en religion för det tjugoförsta århundradet och utnyttjar därför det nya millenniets teknologi för att utföra sitt religiösa uppdrag. I detta syfte gick Scientology Kyrkan in i multimediatidsåldern i och med etablering av högteknologiska film- och audioanläggningar vid Golden Era Productions. Detta dissemineringscenter för hela religionen Scientology ligger på 500 tunnland i södra Kalifornien och är ansvarigt för alla produktioner i samband med film, video, tv, internet och internationella event.

Det är här personalen vid Golden Era Productions producerar audiovisuellt informations- och utbildningsmaterial som används i Scientology Kyrkorna, och filmer och infoannonser fokuserade på av kyrkan sponsrade samhällsförbättrande verksamheter och humanitära initiativ.

Medelpunkten vid Golden Era Productions är dess filmstudio på 8 000 kvadratmeter. Den största ljudisolerade studion är mer än tre våningar hög och invändigt lika stor som två fotbollsplaner.

Slutproduktionen av det religiösa audiovisuella material som filmas vid Golden Era Productions sker i de avancerade produktionsanläggningarna, vilka omfattar sex helt digitala redigeringssviter, och för att skapa digitala effekter, vilka som helst, utnyttjar Golden Eras avdelning för specialeffekter mer än 500 datorer med en kapacitet på 6,3 miljarder beräkningar per sekund.

Dessutom produceras och mixas musiken till kyrkans alla religiösa filmer och videor internt i Golden Eras inspelningsstudior. Audiodivisionens anläggningar utformades för att tillgodose alla produktionsbehov: från en 84-spårsstudio stor nog att rymma en orkester, till en mixningsstudio med 112 spår och biografsurroundljud av typen 5.1.

Golden Era Productions är dessutom ansvarig för produktion av L. Ron Hubbards alla inspelade föreläsningar i Dianetics och Scientology. Föreläsningsstudiorna är utrustade med unika ekokammare, vilka används för restaurering och reproduktion av L. Ron Hubbards inspelningar och har byggts efter Golden Eras specifikationer.

Dessutom finns det en hel byggnad enbart för inspelning av översatta föreläsningar och annat religiöst material, där en rad digitala studior utnyttjas 24 timmar om dygnet. Det är här uppläsare på olika språk spelar in L. Ron Hubbards översatta föreläsningar i Dianetics och Scientology på 15 språk.

Högteknologisk filmrestaurering och -bevarande

Under det gångna årtiondet restaurerades och publicerades L. Ron Hubbards filmade föreläsningar och en exklusiv intervju med L. Ron Hubbard. De första som restaurerades var filmerna Clearingkongressen, en serie på sex föreläsningar som gavs i Washington, DC 1958. Det nästa som publicerades, vilket skedde 2006, var den enda filmade intervjun med L. Ron Hubbard, En introduktion till Scientology, filmad i Rhodesia (nuvarande Zimbabwe) 1966. Den sista restaureringen fullbordades och publicerades 2008, filmen Klassificering och gradering – filmad vid Scientologys huvudkontor i Sussex, England 1965.

Dessa filmers tillstånd hade i hög grad försämrats under de följande åren. Projektet med att helt restaurera och bevara dem inleddes av David Miscavige och genomfördes av ett team på 70 personer i Golden Era Productions filmlab. Allt som allt rengjordes 620 000 originalbilder minutiöst för hand och scannades digitalt och restaurerades till fullo. Resultatet: scientologer och allmänheten kan nu och för all framtid själva uppleva dessa betydelsefulla föreläsningar och den exklusiva intervjun med L. Ron Hubbard.