DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
I SPETSEN FÖR GLOBALA HUMANITÄRA INITIATIV

L. Ron Hubbard hävdade länge att andlig frihet både bidrar till och kommer från en tro på den mänskliga gemenskapen. Med just denna uppfattning arbetar David Miscavige outtröttligt för att få ut L. Ron Hubbards teknologier för att förbättra samhället till alla människor på jorden. I detta arbete har han använt L. Ron Hubbards teknologi och scientologers djupa engagemang, för att hantera det som främst plågar människan, vilket inbegriper drogmissbruk, analfabetism, omoral och katastrofer – både naturliga och de som orsakats av människan. (Se: Förbättring av samhället världen över)

I egenskap av ledare för dessa omfattande humanitära rörelser har David Miscavige övervakat kyrkans sponsring av internationella huvudkontor för dessa initiativ. Dessa centrer inkluderar Narconon Arrowhead i Oklahoma, som etablerades 2001 som den främsta anläggningen i Narconons världsomfattande nätverk av behandlingshem och förebyggande verksamhet. Det är världens största drogrehabiliteringshem i sitt slag, och tjänar även som internationellt center för utbildning av specialister på rehabilitering av drogmissbrukare. 

Applied Scholastics internationella huvudkontor och utbildningscenter öppnades 2003 på ett 100 tunnland stort område i Missouri, i syfte att göra L. Ron Hubbards lösningar på bristande läs- och skrivkunnighet allmänt tillgängliga. Lärare från 40 länder har utbildats där, och de har i sin tur infört studieteknologin i 830 skolor och grupper i 67 länder, vilket markant har höjt läskunnighetsnivån överallt där den tillämpas. 

Som en reaktion på dagens allmänna nedgång i personlig moral och gruppmoral, öppnades 2003 Vägen till lycka-stiftelsens internationella huvudkontor i Glendale, Kalifornien. Över 85 miljoner exemplar av moralkodexen Vägen till lycka – som är baserad på sunt förnuft – har producerats och distribuerats på 95 språk i mer än 150 länder, vilket ger större lycka och harmoni till individer och samhällen. 

Utöver dessa centrer för förändring av samhället har David Miscavige gått i spetsen för globala humanitära program, vilka alla görs tillgängliga utan kostnad på över ett dussin språk. Dessa inkluderar Sanningen om droger, som är världens största icke-statliga kampanj för information om droger och förebyggande av drogmissbruk; den av kyrkan sponsrade globala informationskampanjen om mänskliga rättigheter, som förespråkar de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, samt Scientologys frivilligpastorsprogram som ger katastrofhjälp i varje hörn av världen. (Se: Sanningen om droger, mänskliga rättigheter och Scientologys frivilligpastorsprogram: Bringa hjälp närhelst och varhelst det behövs)

Genom dessa program och på en mängd andra sätt, förverkligar David Miscavige L. Ron Hubbards avsikt att tillhandahålla den breda hjälp som mänskligheten är i så trängande behov av. På samma gång har han tillhandahållit världsomspännande humanitära initiativ som scientologer är oerhört stolta över att stödja.

Det är David Miscaviges oförtröttliga engagemang i L. Ron Hubbards vision som har drivit Scientology så här långt på bara ett kvarts sekel. Det är vad som kommer att fortsätta garantera tillväxten av denna religion och vad som till slut kommer att skapa en värld där alla kan stiga till högre höjder.

Detta var L. Ron Hubbards dröm och detta är David Miscaviges verk.