DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
SKAPAR EN NY ERA AV EXPANSION

David Miscavige arbetar för – och är ansvarig inför – Scientologys miljontals församlingsmedlemmar. Han är oförtröttlig i sitt arbete för att gagna deras intressen och religionens intressen. Den period av oerhörd tillväxt som han har gått i spetsen för, har beskrivits som en fullkomlig pånyttfödelse av religionen Scientology.

I egenskap av den drivande kraften bakom ett världsomspännande program för att expandera alla Scientology Kyrkor för att bättre betjäna sina närområden, ledde David Miscavige skapandet av en ny typ av Scientology Kyrkor. Dessa kyrkor utgör vad man kan kalla undsättningsplatser där alla är välkomna. Detta är också de kyrkor från vilka scientologer bedriver sina program för att förbättra samhället i syfte att minska intolerans, analfabetism, omoral och drogmissbruk.

L. Ron Hubbard formulerade Scientologys mål att skapa kyrkor som fysiskt reflekterar vad de erbjuder på det andliga planet:

”Ni skapar en ö av vänlighet, anständighet och undsättning i den våldsamma världens stormande hav. ... Någon gång i framtiden kommer dessa öar att bli havet.”

För att förverkliga detta mål startade David Miscavige år 2004 ett program med det uttalade syftet att göra Scientology Kyrkan till en ideal Scientology Kyrka – ideal vad gäller läge, design, kvalité på religiösa tjänster och program för att förbättra samhället.

Varje kyrka är unikt designad för att tillgodose hela uppsättningen Scientologi-tjänster för både församlingsmedlemmar och det omgivande samhället. Var och en har ett omfattande informationscenter med multimediadisplayer som presenterar varje aspekt av Dianetics och Scientology. Dessutom tjänar bibliotek, seminarierum och kapell som platser för att hålla söndagbetraktelser och andra församlingssammankomster. Den första vågen av dessa nya kyrkor pryder nu världens kulturella centrer, bland annat Madrid, London, Berlin, New York, Rom, Washington och Bryssel.

Många andra är på gång när scientologer går samman för att stödja en global rörelse för ideala kyrkor som ska betjäna sina närområden långt in i framtiden. (Se: David Miscavige: Vid rodret i en tid av expansion)