DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
GARANTERAR SCIENTOLOGYS RENHET FÖR ALL FRAMTID

Som religionen Scientologys kyrklige ledare har David Miscavige arbetat hårt för att göra religionen Scientologys skrifter tillgängliga för alla. Under ett kvarts sekel har han oförtröttligt befrämjat L. Ron Hubbards avsikt att tillhandahålla Dianetikens och Scientologys skrifter och föreläsningar till alla människor på jorden, på alla språk. Då L. Ron Hubbards arbeten om sinnet och anden omfattar 18 miljoner skrivna ord och 2 500 inspelade föreläsningar var uppgiften att systematisera, restaurera, översätta och publicera dessa verk nedslående. Men vid slutet av 2009 fullbordades det 25-åriga företaget att återställa allt material i Dianetics och Scientology, och för första gången var Scientologys alla skrifter tillgängliga i den exakta kronologiska ordning som materialet ursprungligen levererades i av L. Ron Hubbard.

Bakgrunden till denna ”Kunskapens guldålder” beskrivs i tabellen Guide till materialet, en omfattande guide som L. Ron Hubbard länge hade förespråkat och som förverkligades av David Miscavige. Den illustrerar en kronologi av L. Ron Hubbards skriftliga och inspelade material och deras inbördes förhållande. I dess helhet är Kunskapens guldålder det program i Scientologys historia som pågått längst i syfte att återvinna, restaurera och verifiera Scientologys skrifter. I detta ingick projekt för att lokalisera alla existerande manuskript och inspelade föreläsningar av L. Ron Hubbard – vilket i sin tur nödvändiggjorde grundliga genomsökningar av varenda plats där han hade skrivit och/eller föreläst. Ett projekt som omfattade två miljoner arbetstimmar i syfte att garantera renheten i materialet, inkluderade dessutom korrigering av skrivfel i dikterade manuskript, avlägsnande av redaktörers tillägg och ändringar, identifiering av felaktiga ordningsföljder och saknad text, samt verifiering för att se till att varje sida var fullständig, korrekt och källtrogen.

Därefter och i ordningsföljd: Med lanseringen av Kunskapens guldålder år 2005 kom kongressföreläsningarna, L. Ron Hubbards speciella event där han presenterade varje nytt framsteg han gjorde under sin forskning och utveckling av Dianetics och Scientology.

I juni 2007 skedde publiceringen av det material som skulle ”förändra Scientologys värld för all framtid”: David Miscaviges presentation av de helt återställda Grunderna, som består av L. Ron Hubbards 18 böcker och 280 föreläsningar om kärnan i religionen Scientology. Med mer än 70 miljoner exemplar av Grundernas böcker och föreläsningar lästa och lyssnade på sedan 2007, har enbart denna prestation skapat en renässans inom Scientology.

I slutet av 2009 kom det historiska tillkännagivandet att Kunskapens guldålder hade fullbordats i och med publiceringen av föreläsningarna till L. Ron Hubbards professionella och avancerade kliniska kurser. Detta material uppgår till mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor, och ger en dag-för-dag-dokumentering av L. Ron Hubbards väg till upptäckter inom Dianetics och Scientology.