LOS ANGELES, KALIFORNIEN

VÄLKOMMEN TILL SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS: RELIGIONENS ENORMA HUVUDKVARTER FÖR KOMMUNIKATIONER ÖPPNAS FÖR VÄRLDEN

28 MAJ 2016

Kyrkans avancerade, fullständigt uppfunna och restaurerade multiplattforms film- och tv-studio lanserades 28 maj i Hollywood och levererar budskapet om hjälp – oförvanskad och ren – överallt.

Fyrtifem meter ovanför Sunset Boulevard, i centrum av en utspridd studio i Hollywood, Kalifornien, står ett kommunikationstorn prytt med en symbol: sändningsvågor vid sidan om två trianglar och ett stiliserat ”S”. Den ståtliga logon introducerar sig djärvt till planetens huvudstad för underhållnings­kommunikationer betyder bara en sak.

David Miscavige, Styrelseordföranden för Religious Technology Center, hälsade de mer än 10 000 scientologer som samlats för att fira öppnandet av Scientology Media Productions – ett nytt state-of-the-art digitalt mediacenter som levererar budskapet om hjälp, oförvanskad och ren, överallt.

”Vår oförstörda kommunikationslinje till miljarder människor”, sa David Miscavige, religionens kyrklige ledare, i ett tal till mer än 10 000 scientologer och vänner som deltog i invigningen av Kyrkans globala mediacenter. ”För, som man brukar säga, om man inte skriver sin egen historia, kommer någon annan att göra det. Så, ja, vi kommer nu att skriva vår historia som ingen annan religion i historien. Och allt kommer att hända precis här från Scientology Media Productions.”

Scientology Media Productions (SMP) är redo att sända viktiga, bra, vitala nyheter till världen. Nyheter når tv-skärmar; fakta och åsikter kommer till radior; tidskrifter direkt från de digitala pressarna, information skickas till datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Ja, Scientology är i nyheterna – det är verkligen ett bevis på att religionen är så intressant. Men nu ÄR Scientology Media Productions nyheterna.

Lördagen den 28 maj öppnades SMP, ett historiskt men fullständigt högteknologiskt mediakomplex. Det är ett fullt integrerat digitalt mediaproduktionscenter för tv, internet och tidskrifter, med en mission att utnyttja kraften i alla medier för att bringa verkliga lösningar till världen.

”Så om du frågar vad denna dag handlar om”, sa David Miscavige. ”Det är en historia som L. Ron Hubbard själv lade in i Scientology – att dela med sig av den visdom vi innehar, att hjälpa andra att hjälpa sig själva. Och vad som kommer med territoriet: att ignorera protester från de som hävdar att människan inte kan förstås, inte kan bli hjälpt. Men vi vet bättre. Vi vet att människan kan bli hjälpt. Och ännu mer än så, vi vet hur man gör det.”

David Miscavige kommenterade att om vi ska sprida religionens ord måste Scientologys egna media skapas. ”Sådan har vår strävan varit”, sa han. ”Och därför representerar denna anläggning den sista delen av ett sammankopplat system för våra globala Scientologi-kommunikationer.”

Scientology Media Productions kommer att vara nervcentret för att sprida Kyrkans budskap till världen, och en resurs till det ständigt växande antalet Scientology Kyrkor, humanitära strävanden och sociala förbättringsprogram över hela världen.

Efter att ha lagt märke till att ”genomsnittet av unga vuxna spenderar 10 timmar varje dag på internet, och att någon gör en sökning på ’meningen med livet’ var femte sekund, medan någon annan söker efter svar på ’andlighet’ sex gånger per sekund”, sa David Miscavige att ”SMP kommer att utnyttja kraften i alla sociala medier man kan föreställa sig för att tillhandahålla dessa svar.”

”Så för de 95 procent av världens befolkning som lyssnar på radio varje dag”, sa David Miscavige, ”och den genomsnittliga tittaren som spenderar 40 timmar klistrad vid tv-n varje vecka var det självklara svaret: vår egen radiostation och vår egen tv-kanal, och våra egna sändningsanläggningar.”

Scientology Media Productions är ett komplex på tjugotusen kvadratmeter nära korsningen av Sunset boulevard och Hollywood boulevard. Studion som ursprungligen byggdes 1912 inbegriper state-of-the-art-ljudstudior, kreativa sviter, produktionsområden för visuella effekter, redigering, animering, ljudinspelning och mixning, översättning till andra språk och dubbning – varje aspekt av radio- och tv-sändningar och online-produktion.

Plus, det redaktionella huvudkontoret för tidskriften Freedom, vilken ger slagkraftigt mänskligt intresse och undersökande berättelser, inhyses på SMP. Själva Freedom utvidgas till en global nyhetsorganisation som omfattar tryckt material, tv, radio och internetplattformar.

Den är den mest moderna och sofistikerade digitala media-anläggningen i sitt slag i världen. Världsomspännande verksamheter inklusive humanitära och sociala kampanjer, såväl som nyheter om aktuella händelser runtom i världen, matas in i centralintaget, studions internationella mediainformationscentral och tillgängliga för hela anläggningens radio- och tv-sändningar, ljud- och publikationsverksamheter. Allt det där är kopplat till dess innersta väsen med 43 kilometer fiberoptisk kabel som ansluter ett antal superdatorer med en sammanlagd kapacitet på 3,2 miljoner gigabyte av information och mediaplattformar, distribuerad till ägda databaser för ögonblicklig översättning.

SMP är inte bara ett evolutionärt framsteg för religionen – det är en stor gåva för samhället. ”Vi öppnar också våra dörrar till humanitära organisationer, välgörenhets­organisationer och religioner av alla slag i Los Angeles”, sa David Miscavige. ”Våra anläggningar är öppna för alla möjliga samhällsevenemang, välgörenhets­föreställningar på tv, religiösa program av alla trosinriktningar, vad som helst.”

Vid invigningen underströks detta av hyllningar från samhällsledare i Hollywood och staden Los Angeles. Leron Gubler, ordförande i Hollywoods handelskammare, observerade: ”Vad som händer här idag har stor betydelse. Människor tittar på Hollywood och folk lägger märke till vad Kyrkan gör. Och ni placerar inte bara en ankare här. Men ni erbjuder enastående möjligheter till författare, regissörer och alla möjliga kreativa yrkesmän att blomstra i denna unik miljö. Så låt oss arbeta tillsammans för att ta Hollywood till ännu högre höjder.”

Ordföranden för Los Angeles bevarande, Linda Dishman, sa att hon var ”glad att ni var arvtagarna till denna historiska studio. Faktumet att denna plats kommer att fortsätta användas för media och audiovisuell produktion är särskilt anmärkningsvärt. För jag vet att ni har gjort stora investeringar i dess bevarande. Och än mer så, med tanke på det extraordinära faktum att er grundare började sin karriär som manusförfattare i Hollywood från en adress på just detta inspelningsområde.”

Arturo Sandoval, kapten inom Los Angeles-polisen, insåg att Scientology Kyrkan alltid finns där för att hjälpa till i strävanden mot drog och brott. ”Det som är betydelsefullt angående Kyrkan och dess medlemmar är att ni ger och inte ber om något i gengäld”, sa han. ”Med denna invigning idag, får vi alla möjlighet att få ut viktiga budskap som innehåller sanningen på alla möjliga olika slags media. Och endast på så sätt kan vi hjälpa till att garantera att våra barn lyckas.”

Den slutliga gästtalaren var Kevin James, direktör för Los Angeles City film- och tv-kontor. ”Från ett stads- och säkerhetsperspektiv beundrar jag ert engagemang för att bli en så stor partner på marknivå. Jag har också börjat beundra er professionalism och villighet med vilken ni tar er an ert förhållande med oss, staden Los Angeles. Ni är beredda att vara en stadspartner. Och det betyder mycket. Men med denna nya studio som vi firar idag, säger jag att vi tar vårt samarbete till en helt ny nivå.”

Kevin James lade också till: ”Jag vet att Scientology Kyrkan inte är en grupp som gör någonting halvhjärtat. Men som professionell filmentusiast kunde ingenting ha förberett mig på allt detta. Och som programledare och filmchef för världens nöjeshuvudstad betyder det något när någon kommer och höjer ribban. Och jag måste säga er att vi inte var överraskade över att ni gjorde det. Och jag sa definitivt till folk i rådhuset: ’Ni måste komma och se det här.’ För Scientology Kyrkan har gjort det igen.”

När Kyrkan förvärvade studion från sändningsstationen KCET, åtog den sig att fullständigt återställa anläggningen som ett högt skattat stycke Hollywoodhistoria. Från taken av kupiga takpannor, till det utmärkande tegelbruket, till en historisk teater med romersk-toskanska kolonner, till klädloger med mera – allt har blivit utsökt renoverat. En stor del av studions historia visas, och ger ett eko av minnen från filmer som filmats eller produceras där, inklusive Kidnapped (Den siste rebellen), 55 Days at Peking (55 dagar i Peking), El Cid, Love in the Afternoon (Ariane) och Invasion of the Body Snatchers (Världsrymden anfaller).

Inbjudan från 1937 till L. Ron Hubbard att skriva manuskript skickades från anläggningens adress. LRH arbetade på filmer, bland annat den mycket framgångsrika 15-episoders filmföljetongen, The Secret of Treasure Island (Skattkammaröns hemlighet). Ett kontor på SMP, vilket inkluderar den tröskel som LRH först korsade för att börja sitt filmarbete, innehåller en utställning av hans enorma produktion under Guldåldern för både populärlitteratur och filmer.


Invigningen av Scientology Media Productions kommer i förbindelse med Kyrkans största våg av expansion i historien, med ideala organisationer som invigs världen över. Dessa Kyrkor ger inte bara scientologer möjligheten att avancera längs sina andliga vägar, utan de är samhällshuvudkontor som startar utbildningsprogram för att öka medvetenheten om droger, kränkningar av mänskliga rättigheter, övergrepp inom mental hälsa, och brottslighet. De är också baser som Scientologys frivilligpastorer sprider sig från för att lyfta hela områden med religionens teknologi, och ge lättnad till de som har ställts inför katastrofer. 50 ideala orger är nu fullbordade, ett dussin till beräknas invigas i år och femtio till är på gång.

De gångna tio åren har dessutom sett Kyrkan ge sig in på större projekt för att sprida Scientologys budskap om hjälp och hopp. 

Det startade med etableringen av Bridge Publications, världens största helt digitala, print-on-demand-anläggningar för att göra LRH:s material tillgängligt, överallt och på alla språk.

Sedan kom skapandet av Scientologys International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kyrkans toppmoderna trycknings- och distributionsverksamhet, med en yta på 17 200 kvadratmeter.

Och allt i tillägg till Kyrkans förstklassiga filmstudio vid Golden Era Productions, där alla LRH:s Scientologi-utbildningsfilmer produceras.

Till sist, kom Scientology Media Productions.

”Tänk på allt vi har att erbjuda i form av verkliga lösningar, faktisk sanning och ovillkorlig hjälp. Vid denna punkt blir frågan: Hur bringar vi dessa svar till alla, på varje språk på jorden?”, sa David Miscavige. ”Det svaret ligger naturligtvis i vad LRH upprepade som den absoluta nödvändigheten i att komma till rätta med rätt storleksordning.”

”Att åtminstone ha en föreställning om en sådan storleksordning, såsom sju miljarder människor. Ja, mot bakgrund av vad ni sett hittills, och vad ni ska få se, tror jag inte att det är orimligt att fråga: Kan ni föreställa er det nu?

Vid denna punkt klippte David Miscavige det stora bandet och öppnade Scientology Media Productions för världen.