KARIBIEN

OBEGRÄNSADE HORISONTER: FIRANDET AV FREEWINDS JUNGFRURESA SAMMANFATTAR DE SENASTE 12 ENASTÅENDE MÅNADERNA FÖR SCIENTOLOGY

20 JUNI 2017

Världens mest hängivna scientologer lättar ankar för en veckolång kryssning för att fira framgångar och fastställa agendan för ett storslaget år på de sju haven.

Saint Lucia – en östkaribisk önation som är berömd för ett par dramatiskt avsmalnande berg, stränder av vulkanisk sand, dykplatser bland rev, fiskebyar, och en inre regnskog som leder till vattenfall längsmed bergsväggar – detta var den vykortssköna platsen där hundratals av världens mest hängivna scientologer samlades. De samlades för en veckolång sammankomst ombord på det legendariska 130 meter långa motorfartyget Freewinds, en religiös fristad för Scientology Kyrkan, för att fira 29-årsjubileet av skeppets jungfruresa.

Det här var sannerligen ingen vanlig kryssning – faktum är att de ombord bildar en elitgrupp som kollektivt går i spetsen för kyrkans expansion genom skapandet av nya Scientology kyrkor i sina respektive områden.

Men vad viktigare är, den veckolånga sammankomsten leds av religionens kyrklige ledare, mr David Miscavige, och därmed återigen sagt är detta ingen vanlig kryssning.

Veckan inleddes med mr Miscaviges sammanfattning av några av höjdpunkterna från årets framsteg:

Mr David Miscavige, den kyrklige ledaren för religionen Scientology, hälsas med entusiasm av en publik med passionerade scientologer när han intar scenen för öppningskvällens presentation.

”Sedan förra gången vi träffades har vårt solsystem av kyrkor utökats med: Budapest i Ungern, Harlem i New York, San Diego i Kalifornien, och i utkanten av vår jordiska värld i Auckland i Nya Zeeland”, sade han innan han fortsatte med en beskrivning av de senaste kyrkorna som invigdes i San Fernando Valley i Kalifornien, Miami i Florida och Köpenhamn i Danmark.

Men sammankomsten handlar inte bara om att titta tillbaka, berättade mr Miscavige för de församlade. Det här är den vecka som fastställer agendan för scientologer över hela världen så att de kan fortsätta med den rekordartade expansionen som gjort religionen till ett blomstrande, uppåtgående och världsomspännande fenomen.

Under resten av året är Freewinds en extraordinär farkost för humanitär distribution, alltmedan hon loggar och planerar äventyr som hjälper Karibien och Latinamerika genom humanitära och utbildningsmässiga program, samtidigt som skeppet levererar andliga tjänster till scientologer på högsta nivå året runt.

Men under denna vecka kommer gästerna på den årliga kryssningen inte bara att fira sina egna goda produkter på uppdrag av kyrkan, utan de kommer också att fastställa mål, samt planera och sätta igång med framtida expansion medan de deltar i extraordinära kvällsevenemang som vart och ett har en unik och slående fokus.

HEDRAR ETT HUMANITÄRT STATSSKEPP

När mr Miscavige välkomnade publiken den första kvällen, hyllade han också Freewinds, vars besättning – däribland fem sjökaptener och 133 experter på livräddningsfarkoster – har sammanlagt hela 5 000 år av ackumulerad erfarenhet till sjöss. Skeppet, sade han, har praktiskt taget blivit ombyggd sedan sin jungfruresa, vilket gör henne till ”det säkraste fartyget på de sju haven”.

Men hennes säkerhet är inte hennes enda kännetecken, och är inte heller det mest utmärkande. Det är i själva verket hennes pågående mission för mänskligheten då hon kryssar i det blå Karibiska havet.

Från kampanjer för mänskliga rättigheter som når öninvånare på vindsidan av ön Saint Vincent, till droginformation som sprids i Bonaires tv och radio för att motverka utbrett drogmissbruk, och moralundervisning genom Vägen till lycka, vilket prisats i hög grad av Arubas justitieministerium.

Faktum är att värdet av Freewinds mission bekräftades gång på gång och utgör därmed en hyllning från öarnas tacksamma ämbetsmän som personligen bevittnat de positiva effekterna.

Samspelet mellan Freewinds och hennes besättning med samhället utgör ”inte bara en hjälpande hand eller att göra någon en tjänst, utan det är ett socialt ansvar”, sade Saint Lucias minister för infrastruktur och hamnar, i en videohyllning. ”Passionen handlar om kärlek, uppriktighet och sann vänskap och lycka.”

En pedagog från Barbados tillade: ”Freewinds reser inte bara hit, tillbringar lite tid här och reser sedan igen. De letar efter sätt som Freewinds kan hjälp till. Och det handlar inte om att hjälpa till genom att ge pengar. Det handlar om att hitta lösningar på situationer, bekymmer och problem.”

Slutligen förklarade en representant från turistdepartementet i Saint Kitts och Nevis att: ”Även om vi inte säger det tillräckligt ofta eller tillräckligt högt, kom bara ihåg att Karibien uppskattar Freewinds.”

EN KVÄLL FÖR ATT HYLLA GRUNDAREN L. RON HUBBARD

Nästa kväll fick gästerna se en biografisk presentation som utgjorde en hyllning till L. Ron Hubbard (LRH). Det var en kväll som informerade och fick deltagarna att häpnas när de hörde de nya detaljerna om L. Ron Hubbards arv. Berättelser som presenterades av LRH:s levnadstecknare, Dan Sherman, visade både L. Ron Hubbards vänlighet och hans vision.

Höjdpunkten under kvällen var filmade intervjuer med personliga skildringar av dem som hade träffat L. Ron Hubbard och som för alltid förändrats.

Den spanske hyttstewarden kom att bli en ”bättre person med mina medmänniskor, och allt det är tack vare Ron”. Liknande var berättelsen från den portugisiska entreprenören som talade om LRH:s ”kraft”, vilken ”gjorde mitt liv till vad det är idag”. Därpå följde en föreståndare för en karibisk synagoga som berättade om hur L. Ron Hubbard ”fångade stämningen och atmosfären” i Nya världens äldsta synagoga i deras omhuldade fotobroschyr. Den sista berättelsen kom från öradiopersonligheten och arkitekten som mindes hur kapten L. Ron Hubbard uppmanade hans karibiska klasskamrater att bli starka genom utbildning. Följaktligen kallade han honom ”inte bara en kapten för ett fartyg, utan för mig är han en kapten som hjälper oss styra våra liv”.

Dan Sherman avslutade sin presentation med ett budskap: ”Vad ni än gör, efterlikna L. Ron Hubbard. Hans kompetens och expertis som är tillräcklig för att skapa ett känslomässigt intryck – efterlikna det. Och sprid därigenom hans medkänsla och godhet i de liv ni också möter.”

EN KVÄLL FÖR ATT FIRA HUMANITÄRA INSATSER

Passagerare ombord för att fira jungfruresans jubileum deltog också i ett formellt evenemang för att hylla Internationella scientologförbundet (IAS) och dess enastående engagemang för att inte bara skydda och stödja religionens, utan även för att accelerera mänsklighetens förbättring, genom de många olika internationella humanitära kampanjerna. De inbegriper:

  • Kommittén för Mänskliga Rättigheter, som avslöjade och satte stopp för psykiatriska övergrepp i Tokyo-sjukhus, i Sydafrikas största stamrike och på gatorna i södra Florida.
  • Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter, som gav upphov till en rörelse för mänskliga rättigheter i Toronto – världens mest mångkulturella stad på jorden; i Afrikas folkrikaste land Nigeria; och i Sri Lanka, där hinduer, buddister, kristna och muslimer arbetade tillsammans för att sprida Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
  • Drogfri värld, som utförde sitt korståg genom att sprida Sanningen om droger över lokalområden i Aten; genom Bajas okända drogsmugglingsled; och överallt där fotbolls-EM spelades.
  • Och slutligen, genom det samhällsförbättrande arbete som utförs med de IAS-sponsrade programmen, där Vägen till lycka skapade ett moraliskt återuppvaknande i städer och byar på Kuba, studieteknologin startade en undervisningsrevolution i Mongoliet, och Narconons drogrehabilitering trängde in i kärnan av Nepals missbrukarkultur.

När uppräkningen av prestationerna nådde sitt slut, avtäcktes en monumental en. Och det kom direkt i kölvattnet på Freewinds och med stöd från IAS, för genom att arbeta med frivilliga, polisen och scientologer delades bokstavligen miljontals exemplar av Vägen till lycka, Sanningen om droger och Berättelsen om mänskliga rättigheter ut i större städer och djungelbyar i hela Colombia.

Som ett resultat blev det som en gång var känt som världens droghuvudstad och ett land som Förenta Nationerna klassade som ”den värsta humanitära krisen på västra halvklotet” nu ”det colombianska miraklet”, och militära kränkningar av mänskliga rättigheter minskade med 96 procent.

Direkt efter det kom invigningen av Colombias IAS-sponsrade nationella Scientology kyrka där de fortsatte att oförtröttligt arbeta för att tillhandahålla lösningar som rehabilitera mänskligheten. Och strax efteråt kom det häpnadsväckande fredsavtalet mellan Colombias regering och FARC-trupper, varefter 8 500 poliser personligen utbildades av Freewinds personal och lärde sig viktiga färdigheter för livet som kan användas för att återintegrera FARC-trupperna i samhället.

Men det är ändå inte slutet på historien. För mindre än ett decennium efter att Freewinds först besökte Cartagena tillkännagav mr Miscavige nästa storslagna prestation: den 5 maj 2017 vann Scientology Kyrkan fullt religiöst erkännande i Colombia.


Det var ännu ett exempel på att kombinationen Freewinds, scientologer, globala förändringsskapare och inspirationen hämtad ur L. Ron Hubbards teknologi för livet fortsätter att leda till att mänskligheten förbättras.

Så när passagerarna började lämna skeppet var de och tusentals andra fast beslutna att återuppta sitt arbete under hela året för att lyfta samhället och förbättra förhållandena för människan i världen – en nation och faktiskt en hamn i taget, under de kommande 51 veckorna.

Med målsättningen att öppna ytterligare 50 kyrkor finns det fortfarande en rejäl sjöfärd att avverka, under det att kyrkan strävar efter att nå varje människa i varje land. Med en kurs som styrs efter tabeller från Orions bälte till Vintergatan stävar de fram för att upptäcka vad som ligger framför dem. Och därmed gav mr Miscavige alla passagerare detta slutliga budskap:

”Jag tackar er för att ni kom hit.

Jag tackar er för allt ni hittills har uppnått
och för allt som jag vet att ni kommer att uppnå
under det kommande året.

Lycka till och god färd!”