Mer

SCIENTOLOGI: ETT ÅRTIONDE AV UPPGÅNG

Historien om Scientologi-kyrkan har aldrig varit mer spännande, betydelsefull och viktigare än den är vid gryningen av 2015.

Scientologin har sett större expansion under de senaste 10 åren än under de föregående 50 åren tillsammans. Dess 11 000 kyrkor och grupper lyser nu upp varje del av världen. Scientologin har öppnat 40 ideala kyrkor som spänner över fem kontinenter enbart sedan 2004.

År 2013 presenterade religionen sitt landmärke Flag-katedralen i Clearwater, Florida. En arkitektonisk och teknisk triumf, Scientologins expansiva andliga högkvarter är den ultimata omgivningen att förverkliga grundaren L. Ron Hubbards vision om en bättre värld.
Kyrkan är också nu modell för ledande självförsörjning med ett par helt digitala, state-of-the-art-förlag utöver en trycknings- och produktionsanläggning i världsklass.

SCIENTOLOGY INTERNATIONAL DISSEMINATION & DISTRIBUTION CENTER

Den spektakulära tillväxten det senaste decenniet fortsätter in i framtiden med ett vidsträckt Scientologi-mediacentrum och utsändningscenter schemalagt att öppna i hjärtat av Los Angeles i början av året. Det finns också över 70 nya kyrkor och centra i olika stadier av design, utveckling och konstruktion som snart kommer att ansluta sig till den ständigt ökande Scientologi-familjen.

FRAMTIDA GLOBALT MEDIACENTER: SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS

Inom området humanitära initiativ, sponsrar kyrkan det största anti-drogprogrammet i världen, samt ett av de mest betydande initiativen som finns för mänskliga rättigheter. Och den förändrar liv till det bättre varje minut, varje dag.

HUMANITÄRA PROGRAM SOM SPONSRAS AV KYRKAN

Detta är den sanna berättelsen om Scientologi.

Det är berättelsen om hur Scientologi förblir den snabbast växande religionen på 2000-talet efter att ha upplevt 10 år av exempellös spridning, expansion och framgång.

Det är en berättelse som vi känner oss privilegierade att dela med dig.