Brandon har fullbordat alla Livsförbättringskurserna vid Scientology Kyrkan i Phoenix – och säger att det har varit ”otroligt”. Nu påbörjar han ännu ett otroligt äventyr, äventyret Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.