Michael är i Scientology Kyrkan i Los Angeles och är redo att fortsätta med sina studier av Avancerade kliniska kurserna. Han får en otrolig förståelse av utvecklingen av auditering och därigenom lär han sig att behärska livet självt.

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.