Jesse har en rykande hobby – pyrografi. Det är tekniken att bränna konst i trä. Genom att svinga en klarröd penna bränner han ytan av trädukar med precision och skapar invecklade och unika konstverk!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.