När Janae känner dragningen att skapa tar hon sina färger och sin palett och sticker till parken. Varje resa till parken är en övning i utåtvändhet!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.