Sylvia är en röstcoach som lär sina elever grunderna i korrekt sångteknik. Hennes första lektion handlar om korrekt andning, inklusive ett praktiskt magtrick för att se till att de kan sjunga lika övertygandes som en stjärna!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.