Diana Paola inspireras av sina vänner för sin konst. De beundrar hennes stora talang, så hon ritar ännu mer. Och hon är så tacksam för deras beröm att hon återgäldar dem för deras vänlighet – genom att ge dem en av sina teckningar.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.