Freddy är på American Saint Hill Organization och går igenom Kunskapens guldålder-kurserna precis så som man ska studera dem – i kronologisk ordning. Han är en bra bit in på de Avancerade kliniska kurserna och tar varje utvecklingssteg tillsammans med L. Ron Hubbard.

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.