Rob är på Scientology Kyrkan i Los Angeles, redo att transformera sig för det nya året! Han har potentialen att tänka klarare och ha större livskraft. Och det är så man startar det nya året på rätt sätt!

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.