Jack är en företagare och entreprenör som har investerat i … utrustning för poddsändningar. Han skördar allt han sår efter att ha studerat Vetenskapen om överlevnad och dess teknologi för att förstå och förutsäga mänskligt beteende.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.