Rubén är verkligen glad över att komma tillbaka till sin lokala Scientology Kyrka i Tampa. Och även om han har på sig munskydd (naturligtvis!) går det inte att dölja att han ler med hela ansiktet. Han fortsätter med sina studier av Grunderna – Dianetics och Scientologys grundläggande verk.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.