Rick är redo för Reningsprogrammet i Scientology Kyrkan i Los Angeles. Med detta exakt planerade program kan Rick befria sin kropp från ackumulerade gifter och upptäcka de uppiggande effekterna som bidrar till andliga framsteg.

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.