Diana är på Scientology Kyrkan i Los Angeles och studerar Vetenskapen om överlevnad. När hon beskriver kursen är hon praktiskt taget vetenskaplig med sina lovord: ”Det är otroligt, fantastiskt!”

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.