Kathleen kanske kommer från Las Vegas, men det betyder inte att hon tar chanser med sitt välbefinnande. Hon vinner med sin auditeringAmerican Saint Hill Organization, och hon ger entusiastiskt sin upplevelse båda tummarna upp!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.