VIKTEN AV KOMMUNIKATION

Faktum är att kommunikation utgör en av Scientologys mest fundamentala lärosatser och grunden för dess viktigaste religiösa tjänster – auditering och utbildning. En ansenlig del av Scientologys skrifter har att göra med förståelse och tillämpning av kommunikation, inklusive böcker, bandinspelade föredrag och utbildningsfilmer. En Scientologi-auditör studerar kommunikation och övar på kommunikationstekniker vid många punkter i sin utbildning och arbetar kontinuerligt på att fullända sin förmåga att använda kommunikation.

Det är uteslutande tack vare kommunikationsformeln som auditering är möjlig. En person som deltar i auditering (en ”preclear” i Scientology) måste rikta sin uppmärksamhet inåt till det reaktiva sinnets djupaste skrymslen, för att konfrontera dolda tidiga händelser, inklusive tidigare liv, för att finna svar på auditeringsfrågor, utplåna skadlig energi i de inspelade mentala bilderna av dessa händelser, och därigenom uppleva lättnad från andligt lidande. Preclearn är fullt medveten under en auditeringssession och blir ännu mer medveten efterhand som auditeringen fortskrider. Auditören och preclearn arbetar tillsammans för att hjälpa preclearn att besegra sitt reaktiva sinne. Auditering är inte något man gör mot personen, utan innebär att han deltar aktivt för att öka sin självdeterminism. Auditören måste, med enbart kommunikation, styra preclearns uppmärksamhet (med dennes samtycke) till tidigare ögonblick av smärta, medvetslöshet och missemotion.

I och med att preclearn vet att auditören följer den exakta och förutsägbara kommunikationsformeln, känner han sig tillräckligt trygg för att låta auditören styra hans uppmärksamhet och berättar då för auditören om det han finner.