HUR EN AUDITERINGSSESSION GÅR TILL

Auditering består av vissa komponenter: preclearn, auditören, auditeringsprocessen, kommunikation, Auditörens kodex och E-metern. Tillsammans får de bukt med det reaktiva sinnet.

En auditeringssession äger rum på en tyst och behaglig plats där den inte blir störd. Vanligtvis sitter auditören och preclearn vända mot varandra på var sin sida om ett bord eller ett skrivbord med en E-meter iordningställd, som används av auditören. Innan man påbörjar ett auditeringsprogram får preclearn, under en orienteringsperiod, bekanta sig med beståndsdelarna i auditering så att han vet vad han kan förvänta sig i en session. Auditören ser också till att det inte finns något som distraherar eller upprör preclearn, som kan hindra denne från att ägna all sin uppmärksamhet åt den process som används i sessionen.

Olika typer av auditering används för varje preclear, beroende på vad som bekymrar honom under sessionen och i hans tidigare auditering. Även om auditering riktar sig till individen, och individer är olika, måste en exakt och detaljerad och gradvis ordnad serie av auditeringssteg följas för att uppnå personlig andlig frihet för var och en.