E-METERN

I auditering används ett religiöst instrument, som hjälper auditören och preclearn att lokalisera områden av själslig sorg och plåga.

Detta religiösa instrument kallas för en elektro-psykometer, eller E-meter. (Elektro-psykometer, från ordet elektrometer, en kalibrerad apparat som används för mätning av ytterst låga spänningar, och psyke, människans själ, ande eller sinne.) E-metern mäter en persons andliga tillstånd eller förändring av personens tillstånd och är därför till oerhörd nytta för auditören, när han hjälper preclearn att hitta områden som behöver hanteras. Det reaktiva sinnets dolda natur kräver bruk av ett instrument som kan registrera dess inverkan – en funktion som E-metern klarar av med precision.